Vriendschap Vriendschap

Op woensdag 11 april was er weer een clubavond van de RSF met als thema vriendschap. De avond begonnen wij ontspannen met thee en een opdracht. De groep werd in drieën gesplitst en de vraag was maak een zo lang mogelijke brug van aluminiumfolie. Met een rol aluminiumfolie gingen de jongeren aan de slag en al gauw werd het jeugdhonk te klein. De winnaars waren Jimmy, Kyara en Eline. Ze kregen een twix die ze met hun drieën moesten delen en zo kwam al een stukje van het thema vriendschap naar boven. Daarna gingen we overleggen wat kenmerken zijn van foute vrienden en hebben wij die. En wie is voor jouw een goede vriend en wat is een goede vriend voor jou en wat is er anders aan dan een gewone vriend. Hier konden jullie goed over praten en gaven duidelijk aan wie wel en wie niet tot je vriendengroep behoort. Ook werd de vraag gesteld of God ook tot je vriendengroep behoort en daar waren jullie het mee eens alhoewel God wel een ander soort vriend is. Het is een vriend die je niet ziet maar wel steeds bij je is maar waar je zo niet even mee kunt overleggen. Daarna lazen wij twee stukjes uit de Bijbel over de vriendschap tussen David en Jonathan en welke rol Saul hierin had. We sloten de avond ontspannen af met een spel en chips en drinken.  

 
De Wending De Wending

Op woensdag 7 maart zijn wij met RockSolid Friends naar de Wending geweest. De Wending is een onderdeel van Het Leger Des Heils, en is een verslavingskliniek voor mensen met een ernstige verslaving in combinatie met psychische of andere problemen. We kregen eerst koffie en thee en daarna mochten we luisteren naar een presentatie over wat het met je lichaam doet op het moment dat je verslaafd wordt. Ook vertelden mensen die daar wonen (een deel van) hun levensverhaal. Dit was erg indrukwekkend, interessant maar vooral leerzaam! Het is erg indrukwekkend om te horen wat een verslaving met je leven en met het leven van je naasten kan doen. De mensen die hun levensverhaal aan ons vertelden zijn nu bezig om hun leven weer op de rit te krijgen. Hiervoor hebben wij erg veel respect. Het was een enorm leerzame avond en we zijn dankbaar dat we een kijkje mochten nemen bij De Wending.

 
Bucketlist Bucketlist

Op woensdag 31 januari was er weer een hele gezellige clubavond. De avond begon met de vraag: Wie ben ik en waar wil ik naar toe. De jongeren gingen om beurten vertellen wat ze graag in de toekomst willen worden en welke opleiding ze daarvoor nodig hebben. We kwamen erachter dat het best nog wel lastig is richting te geven aan je leven. Ook werd de vraag gesteld waar wil je graag nog een keer naar toe. De meesten willen ver weg naar een zonnige bestemming, met een raket naar de maan of naar landen waar veel getinte mensen wonen. Nadat we dit besproken hadden, gingen we ontspannen verder met het spel om ‘je vingers bij af te likken’. In tweetallen werd van iedere persoon de hand versierd met slagroom en de nodige hagelslag en uiteindelijk beoordeelde de leiding wie de mooiste hand had en daarna mochten we het lekker opsmikkelen, nou ja lekker. Ondertussen waren er in het jeugdhonk de nodige vragen opgehangen waar de jongeren zo’n vijftigtal antwoorden op konden geven. Zo kreeg iedereen zijn/haar eigen bucketlist met antwoorden op de vragen: Waar wil ik zijn geweest, met wie wil je wonen en waar, wat wil je gedaan hebben, wat wil je gezien hebben en tenslotte wat wil je kunnen. Er kwamen hele uiteenlopende antwoorden wat de nodige hilariteit gaf en ons erg aan het lachen zette. Zo kiezen jullie er voor om in een boomhut te gaan wonen, naar een arm land te willen om daar te gaan helpen, de mooie natuur van de wereld te gaan bekijken, bij Trump en Poetin op bezoek te gaan om die eens toe te spreken en te vliegen met een raket naar de maan en nog vele andere spannende ideeën. Wat op viel was dat niemand had gekozen voor iets samen met God, de kerk of de Bijbel. Toen wij jullie dat vertelden werd het stil….. We lazen daarom de tekst uit Mattheüs waarin staat: Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart en ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uw zelf. Door hier verder over door te praten kwam de vraag: wat zou ik doen als ik nog een maand te leven zou hebben. Toen veranderen de bucketlist in andere belangrijke dingen zoals bij je familie zijn, leuke dingen doen nog met hen en andere naasten en wetend dat God bij je is en je helpt en je niet bang hoeft te zijn. De avond vloog voorbij want het was alweer negen uur, we sloten af met een gebed en drinken/chips. Zo rond kwart over negen gingen wij richting huis met onze bucketlist mee die jullie bewaren mogen en over vele jaren eens mogen bekijken van wat ervan uit is gekomen. De volgende clubavond is woensdag 21 februari.

 
Etiquette Etiquette

Eindelijk was het weer zover! De eerste clubavond van RockSolid Friends. Het ging deze avond over etiquette. Wij zijn allemaal bezig met hoe we overkomen op anderen. Niemand wil asociaal gevonden worden. We begonnen deze avond met een heuse Tokkietest. Uit deze test bleek of je een tokkie (asociaal) bent of juist heel netjes. Na aanleiding van deze test kwamen we tot een mooi gesprek; wat vindt God ervan als we ons asociaal gedragen? Dat we te pas en te onpas boeren laten, dat we niet onze plek afstaan aan een ouder iemand in de bus? Dat we scheldwoorden gebruiken? We kwam tot de conclusie dat God dit waarschijnlijk niet leuk vindt. Zo heeft hij ons, naar ons idee, niet geschapen. In Lucas 18 lazen we over een farizeeër en een tollenaar die bij de tempel gingen bidden. De farizeeër bad vol lof over zichzelf en vond zichzelf beter dan de tollenaar. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de Hemel te richten. Hij zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Dit Bijbelstuk leidde tot een mooi gesprek. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. 
Na een interessante etiquettequiz en een spannende etiquetteproef sloten we de avond af met fris en lekkers. Het was een geslaagde avond. Hopelijk zien we elkaar weer op 31 januari!

 
We gaan beginnen! We gaan beginnen!

RockSolid Friends is een club voor jongeren vanaf 12 jaar tot ongeveer 17 jaar. Het is leuk om met jongeren in contact te komen en te praten over geloof en andere belangrijke zaken in je leven en dat is wat wij doen op deze club. Door middel van creativiteit, spelletjes, stukjes film, gesprekken en de  Bijbel denken we na over dingen die zich afspelen in jouw leven. Natuurlijk mogen de zakken chips en wat drinken niet ontbreken op zulke avonden, want juist dan ontstaan de beste gesprekken. Wij hebben ook bijzondere avonden zoals een sportavond, kerst, gala en  natuurlijk sluiten wij het seizoen af met een kampweekend. Mocht je graag vrienden mee willen nemen naar een clubavond, doe dit dan vooral!

Informatie bij:
Gerda Horstman: email:
Jolien Tromp; email:
Kijk voor informatie ook op www.jeugdpknbeekbergen.nl