Wat is de Kerkenraad? Wat is de Kerkenraad?

De kerkenraad is het bestuur van de kerk. In de kerkenraad zitten drie groepen mensen: ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. In de Bijbel staat namelijk geschreven hoe het bestuur van een kerk verdeeld moet worden en dat is het best op deze manier. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die termen, maar wat houdt het in?

  • Een ouderling is iemand die zorgt voor de mensen in de gemeente. Hij gaat bij ze op bezoek, maakt een praatje, stuurt ze een kaart, etc. Als mensen het moeilijk hebben komen ze bij hem of haar terecht. Met een moeilijk woord heet dat pastoraat. Er zijn ook speciale ouderlingen voor ons, de jeugdouderlingen. Dit zijn Wim en Annet. Zij zorgen voor ons. Als we het ergens moeilijk mee hebben of we hebben een supergoed plan, we moeten bij hen zijn. Zij sturen je een kaartje als je ziek bent, als je examen moet doen, of andere spannende of leuke dingen meemaakt.
  • Een kerkrentmeester is iemand die zorgt voor de kerk en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zorgt dat de dominee (in de pastorie, zijn huis) een dak boven zijn hoofd heeft, hij zorgt dat de tuin onderhouden wordt, het Trefpunt of Hooge Pad schoongemaakt wordt, dat er genoeg geld is om iets nieuws in de kerk te zetten (zoals een beamer, nieuwe stoelen of een nieuw raam). Hij bewaakt het geld en zorgt dat het aan de juiste dingen uitgegeven wordt. Zoals de nieuwe vleugel in Lieren en de tv-schermen in Beekbergen, dat regelt een kerkrentmeester.
  • Een diaken is iemand die zorgt voor het geld voor de armen. Een diaken verzorgt de collecte in de kerkdienst en hij zoekt projecten uit waar dat geld dan naartoe gaat. Soms houdt een diaken een praatje om een project nog eens extra aandacht te geven. De jongerenreis was een project samen met de diaconie (verzamelnaam voor diakenen) en het weeshuis in Ghana is ook een project van hen. In Lieren helpen de kinderen met collecteren, ze helpen dus de diakenen met hun werk.

Wie doet nu wat in de kerk? Als je 's zondags goed oplet kun je misschien ontdekken wie van die mensen voor in de kerk nu een ouderling, kerkrentmeester of diaken is. Als je het niet begrijpt, vraag het aan je ouders of trek eens iemand aan zijn mouw als hij weer met een collectezak rondloopt en vraag maar gewoon eens wat hij met dat geld gaat doen. Je krijgt zeker weten antwoord!

terug