Paasproject - De Nieuwe Schepping Paasproject - De Nieuwe Schepping

De weken na Pasen toe zullen wij met de kinderen van de kindernevendienst in Beekbergen het paasproject gaan volgen wat dit jaar in het teken staat van de nieuwe schepping. In het project leggen wij verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus heeft plaatsgevonden aan de andere kant. Er zal een grote tekening van de wereld verbeeld worden en daarin gebeurt van alles wat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. Er worden verbindingen gemaakt met dingen die we in de wereld (schepping) zien en die dingen die Jezus zegt en doet.

 
Paasproject - De Nieuwe Schepping Paasproject - De Nieuwe Schepping

De weken na Pasen toe zullen wij met de kinderen van de kindernevendienst in Beekbergen het paasproject gaan volgen wat dit jaar in het teken staat van de nieuwe schepping. In het project leggen wij verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus heeft plaatsgevonden aan de andere kant. Er zal een grote tekening van de wereld verbeeld worden en daarin gebeurt van alles wat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. Er worden verbindingen gemaakt met dingen die we in de wereld (schepping) zien en die dingen die Jezus zegt en doet.

 
Paasproject - De Nieuwe Schepping Paasproject - De Nieuwe Schepping

De weken na Pasen toe zullen wij met de kinderen van de kindernevendienst in Beekbergen het paasproject gaan volgen wat dit jaar in het teken staat van de nieuwe schepping. In het project leggen wij verbinding tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus heeft plaatsgevonden aan de andere kant. Er zal een grote tekening van de wereld verbeeld worden en daarin gebeurt van alles wat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. Er worden verbindingen gemaakt met dingen die we in de wereld (schepping) zien en die dingen die Jezus zegt en doet.

 
Kerstproject Kerstproject

Ook dit jaar hebben wij weer een kerstproject met als titel: Gegrepen door Gods Liefde.
Vanaf de eerste advent tot aan het einde van het jaar volgen wij dit project met de kinderen. Het project staat in het teken van Gods Liefde en dit volgen wij aan de hand van het Bijbelboek Jona. We lezen dan over het leven van Jona en hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Iedere week zal er een afbeelding op een bord geplakt worden welke een link heeft met de liefde van God en het verhaal van Jona.

 
Kindernevendienst! Kindernevendienst!

Tegelijk met de kerkdienst is er iedere zondagochtend kindernevendienst voor kinderen van groep 1 tot 8 van de basisschool.

Beekbergen

In Beekbergen wordt voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan een lied met de kinderen gezongen en leidt iemand van de leiding of de dominee het thema in. De kinderen krijgen een lantaarntje mee en gaan met zijn allen naar het Hooge Pad. Tijdens de kindernevendienst vertelt de leiding een verhaal en gaan de kinderen daarna een knutselwerkje maken of iets anders doen. Na de preek komen de kinderen meestal weer terug in de kerk. Een enkele keer blijven ze in het Hooge Pad, waar de ouders hun kinderen na de dienst weer op kunnen halen. Een paar keer per jaar zijn er speciale ochtenden. Zo is er geen kindernevendienst wanneer er een gezins- of jeugddienst is, er wordt een speciale kinderdienst gehouden met Kerst en de kinderen gaan met Palmpasen naar het Zonnehuis om daar liederen te zingen. Met Kerst en Pasen zijn er speciale projecten waarover verteld wordt in de kerk. Ook maken de kinderen van de kindernevendienst een werkje voor ouders van kinderen die gedoopt worden, ze maken kerststukjes voor luisteraars van de kerkradio en ze doen mee aan Actie Schoenendoos. 

Lieren

In Lieren gaan de kinderen na het eerste gedeelte van de kerkdienst ook naar de kindernevendienst. Onder het zingen van een lied gaan de kinderen de kerk uit. Ze nemen een kaars mee, het licht is ook bij de kinderen. Ze luisteren samen naar een Bijbelverhaal, of een ander verhaal met een mooie boodschap. Na het verhaal wordt er een verwerkingsopdracht gemaakt over het thema. Dit kan een puzzel zijn, een tekening of een spelletje. Het zorgt er in ieder geval altijd voor dat ze het verhaal goed onthouden! Als ze hier klaar mee zijn komt de ouderling of dominee de kinderen halen om terug te gaan naar de kerk. Daar wordt een kinderlied gezongen. In de kerk maken de kinderen dan nog het slotgebed, de collecte en het slotlied mee. Het belangrijkste is dat ze ook de zegen meekrijgen. God blijft bij ons, ook als we weer naar huis gaan. Er wordt verder altijd een werkje gemaakt voor de ouders van kinderen die gedoopt worden. Kerst vieren we samen met de kinderen van de kindernevendienst van Beekbergen. Het is altijd gezellig en we doen leuke dingen, dus lijkt het je wat, kom eens langs!