Kindernevendienst 29 maart Kindernevendienst 29 maart
In de 40-dagentijd waarin we toeleven naar Pasen, staan we bij de kindernevendienst stil bij de vraag ‘Ken je mij’?

Vandaag, zondag 29 maart, staan we stil bij het thema ‘Hoe kijk jij naar mij’?

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

In de bijlage vind je een bijbelverhaal, een korte toelichting, enkele vragen om te bespreken, liedjes om te zingen, een kleurplaat en enkele puzzels.
 
Kindernevendienst 22 maart Kindernevendienst 22 maart
In de 40-dagentijd waarin we toeleven naar Pasen, staan we bij de kindernevendienst stil bij de vraag ‘Ken je mij’?

Als iemand jou de vraag stelt ‘ken je mij’, wat zeg je dan? Misschien zeg je wel, ja ik ken jou. Want ik weet je naam en we praten met elkaar over dingen die we doen. Of ik weet wat je voor werk doet. Maar weet je dan alles van diegene? Nee hè. Er zijn nog een heleboel dingen die we niet weten van elkaar. Zo is het ook met God en ons; We leren over Hem door wat we horen, zien en lezen. Maar ook als we bidden tot Hem. Als we voor Hem zingen en luisteren naar Hem.

In het paasproject gaan we weer van alles ontdekken over God. Dan ontdekken we vast ook nieuwe dingen. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft verlost.

Vandaag, zondag 22 maart, staan we stil bij het thema ‘Kies je voor mij’?

In de bijlage vind je een bijbelverhaal, een korte toelichting, enkele vragen om te bespreken, liedjes om te zingen, een kleurplaat en enkele puzzels.

 
 
Paasproject: Ken je Mij? Paasproject: Ken je Mij?
De titel voor het Paasproject van dit jaar is Ken je Mij? Wij volgen Jezus op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan.
Nou als ik jou vraag: 'Ken je mij? Wat zeg je dan? Ja, ik ken jou. Want je weet mijn naam en we praten met elkaar over dingen die we doen. Of je weet wat ik voor werk doe. Maar weet je dan alles van mij? Nee hè. Er zijn nog een heleboel dingen die we niet weten van elkaar. Zo is het ook met God en ons; We leren over Hem door wat we horen, zien en lezen. Maar ook als we bidden tot Hem. Als we voor Hem zingen en luisteren naar Hem. Ook in dit project gaan we weer van alles ontdekken over God. Dan ontdekken we vast ook nieuwe dingen. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft verlost.
Vanaf zondag 15 maart zullen wij dit project met de kinderen volgen tot aan Pasen.
 
Kerstproject Kerstproject
In het kerstproject volgden we Micha die mocht aankondigen aan het volk van Israël dat God de Vredekoning belooft. Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde.
Wij mochten in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer. Met de geboorte van Jezus werd de kroon in het raam gevuld met kleur van waaruit Gods Licht uitstraalt.
 
Kinderkerstfeest Kinderkerstfeest
Op zondag 22 december was het kinderkersfeest met de kerstmusical “Het Familieportret”. Vader Stralender wilde met kerst met de hele familie op de foto, maar wat vind de rest van de familie daarvan? Dochter Merel schaamt zich om met de familie op de foto te gaan, moeder Stralender is niet zo dol op haar schoonzus Bianca, vader Stralender heeft ruzie met zijn broer Wim en zoon David wilde liever voetballen dan op de foto gaan. Een hoop bezwaren maar uiteindelijk gaan ze toch. In de fotostudio ontdekken ze dat het erg druk is zo rond kerst. Waarom eigenlijk? Kerst is het feest van de geboorte van Jezus, maar wat heeft dat eigenlijk met familie te maken? Als ze ontdekken hoe Jezus omgaat met zijn ‘familie’, verandert er iets in hun houding. Daardoor wordt het toch nog een mooi familieportret.
Het was een mooie viering samen met veel kinderen. De collecte was voor de familie Roest. We hebben een mooi bedrag opgehaald voor hun werk in Thailand.
 
Kinderkersfeest op 22 december Kinderkersfeest op 22 december
Op zondag 22 december vieren de kinderen van de kindernevendienst en alle andere kinderen en volwassenen het kinderkerstfeest vanaf 16.00 uur in het HoogePad. De kinderen zijn al druk aan het oefenen met de musical: Het familieportret.

Het zal een mooie dienst worden waarin vele bekende liederen gezongen worden en het kerstverhaal vertelt zal worden en natuurlijk de musical. Iedereen is van harte welkom om hiervan te genieten.
 
Kerstproject Kerstproject
Ook dit jaar hebben wij weer een kerstproject met als thema: God belooft de Vredekoning. Het kerstproject staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.
Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer.
Wij hopen dat dit verhaal de kinderen op weg helpt naar de Vredekoning.
 
Kindernevendienst! Kindernevendienst!

Tegelijk met de kerkdienst is er iedere zondagochtend kindernevendienst voor kinderen van groep 1 tot 8 van de basisschool.

Beekbergen

In Beekbergen wordt voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan een lied met de kinderen gezongen en leidt iemand van de leiding of de dominee het thema in. De kinderen krijgen een lantaarntje mee en gaan met zijn allen naar het Hoogepad. Tijdens de kindernevendienst vertelt de leiding een verhaal en gaan de kinderen daarna een knutselwerkje maken of iets anders doen. Na de preek komen de kinderen meestal weer terug in de kerk. Een enkele keer blijven ze in het Hooge Pad, waar de ouders hun kinderen na de dienst weer op kunnen halen. Een paar keer per jaar zijn er speciale ochtenden. Zo is er geen kindernevendienst wanneer er een gezins- of jeugddienst is, er wordt een speciale kinderdienst gehouden met Kerst en de kinderen gaan met Palmpasen naar het Zonnehuis om daar liederen te zingen. Met Kerst en Pasen zijn er speciale projecten waarover verteld wordt in de kerk. Ook maken de kinderen van de kindernevendienst een werkje voor ouders van kinderen die gedoopt worden, ze maken kerststukjes voor luisteraars van de kerkradio en ze doen mee aan Actie Schoenendoos. 

Lieren

In Lieren gaan de kinderen na het eerste gedeelte van de kerkdienst ook naar de kindernevendienst. Onder het zingen van een lied gaan de kinderen de kerk uit. Ze nemen een kaars mee, het licht is ook bij de kinderen. Ze luisteren samen naar een Bijbelverhaal, of een ander verhaal met een mooie boodschap. Na het verhaal wordt er een verwerkingsopdracht gemaakt over het thema. Dit kan een puzzel zijn, een tekening of een spelletje. Het zorgt er in ieder geval altijd voor dat ze het verhaal goed onthouden! Als ze hier klaar mee zijn komt de ouderling of dominee de kinderen halen om terug te gaan naar de kerk. Daar wordt een kinderlied gezongen. In de kerk maken de kinderen dan nog het slotgebed, de collecte en het slotlied mee. Het belangrijkste is dat ze ook de zegen meekrijgen. God blijft bij ons, ook als we weer naar huis gaan. Er wordt verder altijd een werkje gemaakt voor de ouders van kinderen die gedoopt worden. Kerst vieren we samen met de kinderen van de kindernevendienst van Beekbergen. Het is altijd gezellig en we doen leuke dingen, dus lijkt het je wat, kom eens langs! 

 
Oproep voor spullen Oproep voor spullen
Een poosje geleden hadden Yvonne en ik samen kinderoppas. We hadden het over de spullen die er zijn, waar de kinderen nog normaal mee kunnen spelen en wat er eigenlijk weg zou kunnen. Daarnaast hadden wij het over wat we de kinderen al mee willen geven nu ze nog zo jong zijn. Geloofsopvoeding begint uiteindelijk al bij de geboorte.
Wij hadden het er over om niet veel te gaan kopen, maar om even te kijken wat voor speelgoed er vanuit u of jullie is. Voor de kinderoppas zijn wij op zoek naar ‘nieuw’ en compleet speelgoed! Dus heeft u/jij nog iets liggen waar de kinderen of kleinkinderen niet meer mee spelen, maar waar nog uren mee gespeeld kan worden, dan horen we dit graag van u/jullie! Tegelijkertijd zouden wij het fijn vinden als u/jij eens in de kast zou willen kijken of u nog eenvoudige boekjes heeft met Bijbelse verhalen voor kinderen van 0 tot 4 jaar? Wij zouden erg blij zijn als wij die boekjes van u/jou zouden kunnen krijgen. Zodat we ook met onze jongste gemeenteleden al iets van het evangelie zouden kunnen delen.
Alvast dank namens de kinderen. Yvonne en Nienke.
 
Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook? Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook?
Het Paasproject dat de kinderen van de kindernevendienst de komende periode gaan volgen, neemt ons mee op de weg van de discipelen die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf. De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven. Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak jij? Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote rugzak.
 
Lichtdragers van God Lichtdragers van God
Ook dit jaar hebben wij weer een kerstproject in Beekbergen met als thema: Lichtdragers van God.
In het project staan achtereenvolgens Zacharias, Maria, Elisabet, Johannes en Jezus centraal. Deze personen worden weergegeven middels een kaars die verlicht wordt.
Bij vier ervan is de kaars zelf in ‘glas in lood’ stijl geschilderd als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan ondanks die gebrokenheid het licht van God er nog steeds doorheen schijnen. De vijfde kaars in het midden is niet verdeeld in stukjes. 
Deze kaars is helemaal heel en staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus. 
Alle vijf de kaarsen verbeelden de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien naar de geboorte van de Messias. Ze dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen. Daarmee zijn ze tot ‘Lichtdragers van God’ geworden, hetgeen ook de titel van het project wil benadrukken. Tijdens de loop van het project volgen we hun verhalen en komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte Lichtdrager. 
Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen, ook al is er gebrokenheid in ons. God verbindt al die stukjes door zijn Zoon Jezus Christus en maakt ons heel. Wij hopen dat het verhaal de kinderen op weg helpt naar het Licht van Kerst.