Dag aan dag leven in Gods nabijheid Dag aan dag leven in Gods nabijheid

Op zondag 16 sept. was de eerste avond van Ad Fontes in dit nieuwe seizoen: kun je je een mooiere afronding van het startweekend voorstellen dan samen eten, samen naar de brondienst en tot slot samen stilstaan bij het thema?
De brondienst stond in het teken van Kronieken, waarin God aan Salomo vraagt wat hij wil ontvangen en Salomo kiest voor wijsheid. We mochten nadenken over onze dromen en hoe wij zouden antwoorden op Gods’ vraag.
We mochten ook nadenken over het gegeven dat God ons elke dag al het goede wil geven en dat Jezus ons hierin een belangrijke richting wijst: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; alle andere dingen zullen u worden toegeworpen”. Een zinvolle en gezellige avond! De volgende brondienst en Ad Fontes avond is op zondag 7 oktober. 

 
Start Ad Fontes Start Ad Fontes

Ad Fontes gaat weer van start! Vorig jaar is het seizoen positief afgesloten, waardoor we dit jaar dezelfde opzet willen gebruiken. Wil je graag een bepaald thema aan bod laten komen? Laat het gerust weten aan Frans Hietbrink () of Adriaan Theunisse (). De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, dus als je erbij wilt zijn is het handig om alvast een plekje in je agenda te reserveren: 16 sept., 7 okt., 4 nov., 25 nov. en 16 dec.. Hopelijk tot snel.