Brondienst 1: Bidden Brondienst 1: Bidden

Onze eerste Ad Fontes avond gingen we met een goed gevulde maag naar de kerk door de heerlijke maaltijd van Anjo en Gerda. De dienst stond vanavond in het teken van bidden. Groeien in geloof doe je namelijk niet alleen door de Bijbel te lezen of naar buiten te treden met je geloof: groeien doe je ook in je hart en het gebed draagt daar heel veel aan bij doordat dit het gesprek vormt tussen ons en God. Gebed is dus iets van twee kanten, maar dat ervaren we niet altijd zo, waardoor zal dat komen? Misschien heeft dat wel te maken met de manier waarop we bidden. Tijdens de gesprekken die volgden op de dienst herkenden we veel in wat anderen zeiden: want hoe beleven we Gods antwoord nu precies? En hoe betrekken we ons leven op een diepere manier in de omgang met God? Ook merkten we dat we het eigenlijk allemaal toch best wel lastig vinden om hardop te bidden, met en/of voor anderen. Wat is wenselijk om op zo'n moment te zeggen, gebruiken we de goede woorden en wat vindt God daar nu precies van? Ondanks dat er nog best wel veel lastig is aan het gebed, heeft het natuurlijk ook heel veel mooie kanten. Zo geeft het ons allemaal heel veel rust, rust omdat we met onze gedachten, gevoelens, vragen en schuld bij God terecht kunnen. Hij luistert en helpt ons verder. Het is fijn om even stil te kunnen zijn voor zo'n grote God in onze drukke levens. 
De brondiensten die volgen zullen verder op dit thema doorgaan. Zondag 15 oktober zal ds. Droger de brondienst leiden. 

 
Start Ad Fontes Start Ad Fontes

Tijdens de barbecue hebben we het vorige seizoen geëvalueerd en hebben we besloten geen grote wijzigingen door te voeren. Dus gaan we op ongeveer dezelfde wijze verder als vorig jaar. Als jullie suggesties hebben voor een thema voor het komende seizoen, laat dat dan aan Frans weten (per mail of per telefoon 0555064688). Met hulp van jullie input komen we vast tot een goede invulling van het komende seizoen. We zijn benieuwd naar jullie ideeën. 
De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, schrijf de data alvast in je agenda:  17 sept., 15 okt., 29 okt., 26 nov., 21 jan., 25 feb., 18 mrt., 15 april en 29 april.