Maria Maria

Afgelopen Ad Fontes gingen we het hebben over Maria. Nadat we lekker gegeten hadden van de bami, gemaakt door Adriaan, gingen we naar de kerk. Een interessante dienst over Maria. En over de positie van Maria in de katholieke kerk. Na de dienst gingen we naar Het Hoogepad waar we met een grote groep jongeren spraken over dit thema. Het was een mooi en open gesprek over de vragen die er speelden rondom Maria en haar positie in de katholieke kerk. Over de dogma’s en waar die eventueel vandaan komen. Ook spraken we over dat het leven van Maria niet altijd makkelijk is geweest. Als je alle bijzondere verhalen op een rij zet waar Maria en Jezus samen waren, was Jezus soms heel scherp naar Maria. Wij kijken daar nu op een afstand naar en zien dat dit nodig was om haar los te krijgen van de biologische band die ze met Jezus had. Maar als je je inleeft in Maria voel je dat dit pijn gedaan heeft. Zeker ook met de kruisiging van haar eigen Zoon. Daarnaast hadden we het over de plaats van Maria in onze levens en in onze gemeente. Wat kunnen wij leren van Maria. Het was een hele leerzame en interessante avond.

 
Ruth Ruth

Afgelopen zondag ging het bij Ad Fontes over Ruth. Nadat we samen heerlijk hadden gegeten van de maaltijd die Olga gemaakt had, gingen we naar de kerk. De preek ging over Ruth die haar schoonmoeder en het land van haar schoonmoeder diende. Hoe de Heer Ruth zegende in al haar verdriet en eenzaamheid. Doordat ze trouw bleef aan haar schoonmoeder, maar vooral trouw aan God, kreeg ze op wonderlijke wijze een relatie met Boaz. Met wie ze trouwde en gezegend werd met de komst van een zoon Obed. Door de komst van deze zoon kon ook Naomi weer genieten. Door alle ellende van het verlies van twee zonen en haar man was Naomi verbitterd. Boaz liet haar weer stralen. Na de dienst hebben we hier met elkaar over gesproken. Mooi om te zien hoe gesprekken soms lopen. We hadden het over dit Bijbelverhaal, maar ook over sterven en hoe we daar naar keken. Het was een hele mooie eerlijke en open avond. Ik kijk uit naar de volgende keer waarin we het gaan hebben over Samuël.

 
Dag aan dag leven in Gods nabijheid Dag aan dag leven in Gods nabijheid

Op zondag 16 sept. was de eerste avond van Ad Fontes in dit nieuwe seizoen: kun je je een mooiere afronding van het startweekend voorstellen dan samen eten, samen naar de brondienst en tot slot samen stilstaan bij het thema?
De brondienst stond in het teken van Kronieken, waarin God aan Salomo vraagt wat hij wil ontvangen en Salomo kiest voor wijsheid. We mochten nadenken over onze dromen en hoe wij zouden antwoorden op Gods’ vraag.
We mochten ook nadenken over het gegeven dat God ons elke dag al het goede wil geven en dat Jezus ons hierin een belangrijke richting wijst: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; alle andere dingen zullen u worden toegeworpen”. Een zinvolle en gezellige avond! De volgende brondienst en Ad Fontes avond is op zondag 7 oktober. 

 
Start Ad Fontes Start Ad Fontes

Ad Fontes gaat weer van start! Vorig jaar is het seizoen positief afgesloten, waardoor we dit jaar dezelfde opzet willen gebruiken. Wil je graag een bepaald thema aan bod laten komen? Laat het gerust weten aan Frans Hietbrink () of Adriaan Theunisse (). De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, dus als je erbij wilt zijn is het handig om alvast een plekje in je agenda te reserveren: 16 sept., 7 okt., 4 nov., 25 nov. en 16 dec.. Hopelijk tot snel.