Brondienst 4: Gebedswandeling Brondienst 4: Gebedswandeling

Al weer de vierde Ad Fontes van dit jaar. We hebben het een aantal weken gehad over gebed. Dit keer zouden we gebed in praktijk gaan brengen door middel van een gebedswandeling. Maar wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? Een gebedswandeling komt niet voor in de Bijbel, maar is een moderne manier van gebed. Het is om je bewust te laten zijn van dat God je door het dagelijks leven heen leidt. Henoch wandelde met God en dit is een stap om ook dagelijks te wandelen met God. Om niet hard te rennen van punt A naar B, maar stil staan en één worden met God. Het was bidden op een andere manier als ’s avonds in bed of voor en na het eten. Stil en rustig van binnen worden was stap 1. Eerlijk gezegd was dat al een flinke stap. Hoe wordt je nou rustig terwijl je iets doet wat je nog nooit gedaan hebt en wat je misschien ook wel een beetje gek vindt. Toch lukte het om van binnen stil en rustig te worden. Daarnaast moest je je open stellen voor wat God je aanwees. Gebedspunten kwamen daardoor soms gewoon vanzelf. En als je dan gebedspunten ervaarde, mocht je het terug brengen bij God. Bidden over dat wat je zag en wat in je hart kwam. Na de wandeling kwamen we terug en deelden we met elkaar wat we er van vonden en hoe we het hebben ervaren. Wat een verschillen! Iedereen heeft het op zijn eigen manier ervaren. Sommigen kregen echt gebedspunten binnen en kwamen tijd te kort. Anderen hebben de route gelopen en waren in gesprek met elkaar. Weer anderen werden juist heel stil en hebben in stilte hun route gelopen en ook in stilte hun eigen gebeden bij de Heer gebracht. Weer anderen hebben hardop een gebed uitgesproken op straat. Mooi om dit zo ook met een gedeelte van de gemeente te doen. Er was duidelijk maar 1 regel namelijk dat er geen regel was. En daardoor was het ongedwongen en erg ontspannen. Doordat een gedeelte van de gemeente mee deed ontstond er verbondenheid. Het was een fijne avond.

 
Brondienst 3: Gods antwoord verstaan Brondienst 3: Gods antwoord verstaan

De 3e brondienst ging over bidden - Gods antwoord verstaan. Hoe merk je Gods antwoord? 
Je kunt de hele dag met God in gesprek zijn. De relatie met Hem is Gods einddoel. “Nee” is ook een antwoord. Maar aanvaarden wij dat? “Nee” is ook ingebed in Gods “ja”. 
Hoe weet je nu wat Gods plan is? Gods plan is verborgen en je kunt dit niet in de war schoppen. Wat is dat een opluchting; je vragen en zorgen kun je bij God kwijt. Richt je op de geopenbaarde dingen. God belooft dat Hij de Heilige Geest geeft en zal blijven leiden. God wil je iets laten leren door je foute keuzes. 
Er wordt gesproken over moeilijke tijden en gouden tijden. Jakobus zegt ons blij te moeten zijn met moeilijke tijden. Ze kunnen gouden tijden zijn en brengen je verdieping en vorming. Wandel aan Jezus’ hand in moeilijke tijden. God spreekt door wie je bent; door je gaven en talenten. Wees niet eigenwijs, maar praat met anderen over jezelf. God spreekt door anderen. Luister naar hen en probeer Zijn Stem te horen.

 
Brondienst 2: God antwoordt Brondienst 2: God antwoordt

De tweede Ad Fontes avond gingen we verder over het thema bidden. Ditmaal ging het vooral over het horen van God’s antwoord op het gebed. Tijdens de dienst werden ervaringen van de Ad Fontes leden voorgelezen. Het ging erover hoe en of ze antwoord ervoeren van God op het gebed. In de preek ging ds. Droger verder hierop in. Hij ging vooral in op de relatie met God. Dat deze goed moet zijn om Zijn antwoord op te merken.  Je moet in de relatie met Hem investeren, zoals ook bijvoorbeeld man en vrouw dat moeten doen. Een man kan soms door een blik precies weten wat zijn vrouw wil zeggen. Zo kunnen we ook, als onze relatie met God goed is, beter begrijpen wat Hij wil zeggen.  Ook zou het kunnen dat we hem niet begrijpen omdat zijn antwoord niet het antwoord is wat wij willen horen. Soms zegt God nee. Na de dienst hebben we in een groep de bespreking gedaan. Deels omdat we maar een klein clubje hadden deze keer en deels omdat we het onderwerp graag open met elkaar wilden bespreken. We hebben het ook gehad over de relatie met God. Over gebedsverhoringen die we zelf meegemaakt hebben. Daarna vooral over hoe we zijn antwoord kunnen begrijpen. Iedereen was het er over eens dat het soms vrij duidelijk is dat God soms nee zegt. Maar het is soms wel lastig om er dan achter te komen wat God dan wel wil in ons leven. Daar hebben we het nog even over gehad en gaan we de volgende avond weer mee verder. Dit zal 29 oktober zijn en ds. Theunisse gaat dan voor.

 
Brondienst 1: Bidden Brondienst 1: Bidden

Onze eerste Ad Fontes avond gingen we met een goed gevulde maag naar de kerk door de heerlijke maaltijd van Anjo en Gerda. De dienst stond vanavond in het teken van bidden. Groeien in geloof doe je namelijk niet alleen door de Bijbel te lezen of naar buiten te treden met je geloof: groeien doe je ook in je hart en het gebed draagt daar heel veel aan bij doordat dit het gesprek vormt tussen ons en God. Gebed is dus iets van twee kanten, maar dat ervaren we niet altijd zo, waardoor zal dat komen? Misschien heeft dat wel te maken met de manier waarop we bidden. Tijdens de gesprekken die volgden op de dienst herkenden we veel in wat anderen zeiden: want hoe beleven we Gods antwoord nu precies? En hoe betrekken we ons leven op een diepere manier in de omgang met God? Ook merkten we dat we het eigenlijk allemaal toch best wel lastig vinden om hardop te bidden, met en/of voor anderen. Wat is wenselijk om op zo'n moment te zeggen, gebruiken we de goede woorden en wat vindt God daar nu precies van? Ondanks dat er nog best wel veel lastig is aan het gebed, heeft het natuurlijk ook heel veel mooie kanten. Zo geeft het ons allemaal heel veel rust, rust omdat we met onze gedachten, gevoelens, vragen en schuld bij God terecht kunnen. Hij luistert en helpt ons verder. Het is fijn om even stil te kunnen zijn voor zo'n grote God in onze drukke levens. 
De brondiensten die volgen zullen verder op dit thema doorgaan. Zondag 15 oktober zal ds. Droger de brondienst leiden. 

 
Start Ad Fontes Start Ad Fontes

Tijdens de barbecue hebben we het vorige seizoen geëvalueerd en hebben we besloten geen grote wijzigingen door te voeren. Dus gaan we op ongeveer dezelfde wijze verder als vorig jaar. Als jullie suggesties hebben voor een thema voor het komende seizoen, laat dat dan aan Frans weten (per mail of per telefoon 0555064688). Met hulp van jullie input komen we vast tot een goede invulling van het komende seizoen. We zijn benieuwd naar jullie ideeën. 
De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, schrijf de data alvast in je agenda:  17 sept., 15 okt., 29 okt., 26 nov., 21 jan., 25 feb., 18 mrt., 15 april en 29 april.