Abraham Abraham
Zondag 4 november hadden Diego en Adriaan (en Martine) voor ons een heerlijke maaltijd gemaakt met bietensalade, aardappelparten uit de oven en hamburgers. Na het nuttigen van de maaltijd gingen we naar de kerk voor alweer de 3e Brondienst.
Net als in de 2e brondienst ging het over Abraham. Deze keer stond het gedeelte centraal waarin Abraham gevraagd wordt Izak te offeren. Het thema van de dienst was dan ook: "Geloof, als het getest wordt". In de preek en de bespreking na afloop werd nagedacht over deze voor ons gevoel toch vreemde geschiedenis. Geloof vraagt soms dingen van ons die we niet verwachten. Ondanks dat we het soms niet begrijpen vraagt God van ons dat we hem gehoorzamen en hem op de eerste plek zetten. We mogen erop vertrouwen dat als we op God vertrouwen de Here zal voorzien. En dat als God ons op de proef stelt, Hij bij ons is en met ons meegaat.
In de bespreking hebben we stilgestaan bij hoe wij naar deze geschiedenis kijken en op welke manier God ons soms op een weg zet waarvan we niet van te voren weten hoe het af zal lopen. Het was een goede avond.
De volgende brondienst is DV zondag 24 november. Tot dan? Gijsbert van Duijvenboden.
 
Abraham Abraham
Op zondag 6 oktober was de 2e brondienst. We waren met een grote groep en hebben samen een pasta gegeten. Dit moest nog in de oven, maar de koks kwamen erachter dat die niet in het Hogepad aanwezig was. Dus moest het eten ingepakt worden in aluminiumfolie en handdoeken. Gelukkig was het eten nog warm bij aankomst en hebben we met elkaar een goede maaltijd gehad. Ook hadden we een heerlijk toetje van chocola en fudge. In de dienst werd er verder ingegaan op de geschiedenis van Abraham. Daarbij lag de focus op ‘het geloof en je dagelijks leven’. Tijdens de nabespreking drong het besef pas door hoe verwonderlijk het eigenlijk was, dat Abraham alles achter liet en op reis ging omdat God hem dat geboden had. Zouden wij dat ook kunnen? Zouden wij alles en iedereen achter kunnen laten van ons ‘fijne leventje’ hier in Nederland? Abraham deed het wel, zo sterk was zijn geloof! Hier kunnen wij een voorbeeld aan nemen.
Ook hebben we met elkaar het offeren besproken. Abraham bouwde altaren en bracht offers aan God. Wij hoeven in onze tijd niet meer letterlijk te offeren. Offeren betekent letterlijk: iets aanbieden aan God. Wat kunnen wij aanbieden aan God? Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan geld. Zo kan je bijvoorbeeld je talenten, tijd of energie offeren aan God. Dit hebben we besproken door dit aan elkaar te vragen tijdens de preekbespreking.
Ten slotte zijn we allemaal, net zoals Abraham, op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Vergeet daarbij nooit je eindbestemming, wees bereid om offers te brengen. Zeker de dingen die je van de eindbestemming afhouden. Maar onthoudt: God reist met je mee!
 
Geloven Geloven
Na de gezellige startzaterdag van een dag ervoor, begon ook Ad Fontes weer. Met z’n tienen aten we een veganistisch gerecht met rijst en als toetje vla. In de kerk hadden we het over het geloof. Dit onderwerp was aangedragen door iemand uit de groep en Adriaan had ervoor gekozen om het dan over Abraham te hebben, als ‘de vader van het geloof’ zoals hij wel genoemd wordt. We lazen uit Genesis 12 vers 1-9 over Abraham en uit Lukas 5 vers 27-32 over Levi die geroepen werd door de Here Jezus. In de nabespreking hadden we het over wanneer en hoe wij ons gelovig of geroepen voelen, maar ook over dat we het wel eens lastig vinden als anderen vragen naar ons geloof. Hoe identificeren we op zo’n moment de roep van God?

Zo kwamen we erachter dat we ons eigenlijk allemaal geroepen weten bij God, maar ook dat sommigen extra werden verwonderd over het geloof op vakantie, bijvoorbeeld in de natuur, maar ook door de stilte en het tot rust (kunnen) komen. Aan het einde hebben we een lied gezongen wat heel goed past bij dit gevoel.
Anderen zijn er zich juist extra bewust van in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als er ritme en structuur is om bijvoorbeeld elke dag met Bijbellezen te beginnen. Ook hadden we het erover dat we graag getuigen van ons geloof tegenover anderen, maar dat het soms ook heel ingewikkeld kan zijn als iemand maar door blijft vragen en niet oprecht geïnteresseerd lijkt te zijn, maar alleen maar een weerwoord heeft in negatieve zin op dat wat jij zegt. Dan is het toch erg lastig, en worden we soms ontmoedigd.
Als afsluiter hebben we het lied ‘ik verlang naar Jezus’ gezongen, waarin we de Here loofden en waarin het gevoel van ontzag en verwondering over God werd onderstreept. ‘Heer U bent eindeloos mooi, U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit, Heer, U bent oneindig mooi’.
 
Van start Van start
De eerste avond van Ad Fontes is op zondagavond 15 september. Wie kookt en wat het thema is, is nog een verrassing. Eén ding is al wel bekend: de sfeer. Die is goed!
Vanaf 17.30 uur starten we met een gezamenlijke maaltijd. Daarna gaan we naar de kerk voor een korte Brondienst. Met een kop koffie of thee en een lekkere koek praten we met elkaar door over de dienst en over ons dagelijks leven. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af met een lied.
Jongeren vanaf 18 jaar zijn van harte welkom!
 
Job Job
28 april was er weer een Ad Fontes avond. Na een lekkere pasta en gezellige maaltijd gingen we naar de kerk. De persoon waar het deze avond over ging was Job. Aan de hand van een bloemlezing van het Bijbelboek vertelde de dominee over Job, zijn lijden, zijn vrienden en God. Ondanks zijn ellende laat Job God niet los. Hieruit kunnen wij leren om vol te houden ook als ons beeld van God en de werkelijkheid soms niet lijkt te kloppen.
Ook kunnen wij van de vrienden leren hoe om te gaan met het lijden van hun vriend. Ze zijn een positief en negatief voorbeeld van hoe wij ermee om kunnen lijden van mensen om hun heen en kunnen leren van hun fouten. Na de dienst hebben we nog een goede bespreking gehad over het thema, waarin we ook onze ervaringen en geleerde lessen hebben kunnen delen. Het was de laatste avond van het seizoen.
 
Esther Esther
17 maart was er weer Ad Fontes. Na een gezellige maaltijd samen gingen we naar de kerk. Een bijzonder boek en een bijzonder persoon deze keer: Ester. We werden gewezen op het grotere Bijbels verband van dit boek en de actuele verbanden die nog steeds gelegd kunnen worden. Ook kregen we drie lessen mee die we kunnen trekken uit de houding van zowel Mordechai als Ester. Na de dienst hebben we hier gezamenlijk over nagepraat, met als eindvraag wat wij in de opvolgende week meenamen vanuit het boekje Ester. Hierbij lag voor de een de focus op de unieke positie die we kunnen hebben in bepaalde situaties en voor de ander lag de focus meer op het stellen van je eigen grenzen en het weigeren te buigen voor 'Haman'. Het was een fijne, leerzame avond. Tijdens de volgende Ad Fontes en brondienst zullen we stilstaan bij Job.
 
Paulus Paulus
In de serie over “dienende mensen” in de Bijbel, was de brondienst op 17 febr. gewijd aan Paulus. Zoals bekend zijn de brondiensten de basis voor het nagesprek bij Ad Fontes. In de preek stond ds. Theunisse vooral stil bij de ingrijpende ommekeer van Paulus: van vervolger van christenen naar volgeling van Christus. Deze ommekeer ging niet zonder slag of stoot: God zet Paulus letterlijk stil en maakt hem letterlijk duidelijk dat hij het verkeerd ziet! Gevolg: drie dagen blindheid, drie dagen van vasten en gebed, waarna Ananias de opdracht van God krijgt om Paulus ‘de ogen te openen’. Indrukwekkend is vooral de overtuiging en de gedrevenheid van Paulus in zijn ‘nieuwe missie’ om het evangelie te verkondigen. Nog steeds zien we de kracht van het evangelie, vaak tegen de verdrukking in, en ontstaan nieuwe gemeentes/kerken in Afrika en Azië, maar ook in Nederland. We hebben afgesloten met lied 766 uit Opwekking: “Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw Geest, ons met zijn kracht bekleden.” Tijdens de volgende Ad Fontes en brondienst op 17 maart a.s. zullen we stilstaan bij Esther.
 
Maria Maria
Afgelopen Ad Fontes gingen we het hebben over Maria. Nadat we lekker gegeten hadden van de bami, gemaakt door Adriaan, gingen we naar de kerk. Een interessante dienst over Maria. En over de positie van Maria in de katholieke kerk. Na de dienst gingen we naar Het Hoogepad waar we met een grote groep jongeren spraken over dit thema. Het was een mooi en open gesprek over de vragen die er speelden rondom Maria en haar positie in de katholieke kerk. Over de dogma’s en waar die eventueel vandaan komen. Ook spraken we over dat het leven van Maria niet altijd makkelijk is geweest. Als je alle bijzondere verhalen op een rij zet waar Maria en Jezus samen waren, was Jezus soms heel scherp naar Maria. Wij kijken daar nu op een afstand naar en zien dat dit nodig was om haar los te krijgen van de biologische band die ze met Jezus had. Maar als je je inleeft in Maria voel je dat dit pijn gedaan heeft. Zeker ook met de kruisiging van haar eigen Zoon. Daarnaast hadden we het over de plaats van Maria in onze levens en in onze gemeente. Wat kunnen wij leren van Maria. Het was een hele leerzame en interessante avond.
 
Ruth Ruth
Afgelopen zondag ging het bij Ad Fontes over Ruth. Nadat we samen heerlijk hadden gegeten van de maaltijd die Olga gemaakt had, gingen we naar de kerk. De preek ging over Ruth die haar schoonmoeder en het land van haar schoonmoeder diende. Hoe de Heer Ruth zegende in al haar verdriet en eenzaamheid. Doordat ze trouw bleef aan haar schoonmoeder, maar vooral trouw aan God, kreeg ze op wonderlijke wijze een relatie met Boaz. Met wie ze trouwde en gezegend werd met de komst van een zoon Obed. Door de komst van deze zoon kon ook Naomi weer genieten. Door alle ellende van het verlies van twee zonen en haar man was Naomi verbitterd. Boaz liet haar weer stralen. Na de dienst hebben we hier met elkaar over gesproken. Mooi om te zien hoe gesprekken soms lopen. We hadden het over dit Bijbelverhaal, maar ook over sterven en hoe we daar naar keken. Het was een hele mooie eerlijke en open avond. Ik kijk uit naar de volgende keer waarin we het gaan hebben over Samuël.
 
Dag aan dag leven in Gods nabijheid Dag aan dag leven in Gods nabijheid
Op zondag 16 sept. was de eerste avond van Ad Fontes in dit nieuwe seizoen: kun je je een mooiere afronding van het startweekend voorstellen dan samen eten, samen naar de brondienst en tot slot samen stilstaan bij het thema?
De brondienst stond in het teken van Kronieken, waarin God aan Salomo vraagt wat hij wil ontvangen en Salomo kiest voor wijsheid. We mochten nadenken over onze dromen en hoe wij zouden antwoorden op Gods’ vraag.
We mochten ook nadenken over het gegeven dat God ons elke dag al het goede wil geven en dat Jezus ons hierin een belangrijke richting wijst: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; alle andere dingen zullen u worden toegeworpen”. Een zinvolle en gezellige avond! De volgende brondienst en Ad Fontes avond is op zondag 7 oktober. 
 
Start Ad Fontes Start Ad Fontes
Ad Fontes gaat weer van start! Vorig jaar is het seizoen positief afgesloten, waardoor we dit jaar dezelfde opzet willen gebruiken. Wil je graag een bepaald thema aan bod laten komen? Laat het gerust weten aan Frans Hietbrink () of Adriaan Theunisse (). De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, dus als je erbij wilt zijn is het handig om alvast een plekje in je agenda te reserveren: 16 sept., 7 okt., 4 nov., 25 nov. en 16 dec.. Hopelijk tot snel.