Benjaminkamp Benjaminkamp

Het jaarlijkse clubkamp was weer geweldig; wat hebben we genoten. Op 20 en 21 april logeerden we in Het Trefpunt in Lieren. Het weer kon niet beter; zonovergoten. Als thema kozen we dit jaar; “Aan Hem alle eer”; in het licht van het jaarthema van de Hervormde kerk. We lazen uit Handelingen 14; 5-18. Hierin klinkt door dat we God mogen bedanken voor alles. Wij vergeten nogal eens te bedanken. Via een spel dachten we na hoe het is en voelt als je iets krijgt van iemand terwijl je niet weet van wie het cadeau afkomstig is. 
Naast het lezen uit de Bijbel en zingen en bidden hebben we ook heel veel plezier gehad; o.a op de Bonte avond. Wat hadden jullie allemaal weer mooie stukjes in elkaar gezet; goocheltrucjes, moppen, toneelstukjes en dans.
Als leiding hebben we enorm gelachen met ons “olifantennummer”!
Maartje, Marit, Rosanne en Renske waren voor het laatst. We hebben hen bedankt voor hun fijne en gezellige aanwezigheid. In het nieuwe seizoen hopen we weer te starten met de Benjaminclub.
Alle kinderen; heel erg bedankt voor jullie fijne aanwezigheid en bovenal dank aan God voor weer een geweldig mooi jaar met de Benjaminclub. Veel groeten namens alle leiding; Rianne, Anja, Ans, Gijsbert en Jacoline.

 
God loven God loven

Dinsdagavond 3 april hadden we een leuke clubavond, waarin het ging over God loven. We moesten eerst zelf bedenken welke muziekinstrumenten we kenden uit de bijbel. Dat was al een snel een hele rij instrumenten! Sommige groepjes hadden daar Psalm 150 al bij gevonden. Daar ging het verder over. We zochten woorden op uit die Psalm die gingen over Gods grootheid. We noemden ook grote daden van God uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament en uit ons eigen leven. Dat was mooi om over na te denken.
Na de pauze deden we buiten spelletjes. Elkaars ballon proberen kapot te trappen, die aan ieders been gebonden zat, spijkerpoepen, koekhappen, en paaseitjes op een lepel in je mond naar de andere kant brengen. We hadden veel lol en gingen daarna naar binnen om te luisteren naar Katinke van Gelder, die ons verteld heeft waarom ze van zingen houdt, en hoe ze daar als kind al mee bezig was. Dat was mooi om te horen. Wat ze ons meegaf: iedereen kan zingen! En dat gingen we daarna lekker samen doen.

 
Pasen Pasen

Dinsdagavond 20 maart hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd. We begonnen met Paasliederen. Dit keer zongen we niet vanaf de beamer maar vanuit onze nieuwe zangbundels van Op Toonhoogte. Het Paasverhaal lazen we uit onze nieuwe bijbels. We zijn hier heel blij mee: samen met de kinderen kunnen we nu het bijbelverhaal opzoeken. Daarna aten we met elkaar een soort Paasbrunch, het gebed dat we lazen voorafgaand aan de brunch is onderaan dit stukje te vinden. Tot slot hebben we de eieren geverfd welke over waren.
De volgende keer gaan we al ons clubkamp bespreken, tjonge de tijd vliegt! Een dankjewel weer aan alle kinderen; omdat jullie zo enthousiast zijn, mooi om te ervaren. Bovenal dank aan onze God die altijd trouw blijft aan ons!
Bij het begin van de maaltijd werd het volgende gebed gelezen:
Lieve Here Jezus, Ik dank U,
dat U op eerste Paasdag de dood en het graf overwonnen hebt, opgestaan bent.
Ik dank U dat U niet alleen een herinnering bent,
maar dat U ook leeft en aanwezig bent
Ik dank U dat U beloofd hebt,
tot aan het einde van de wereld bij ons te zijn,
en ook daarna.
Amen.

 

 
Jeugddienst Jeugddienst

Deze jeugddienst hebben we samen met de Benjaminclub voorbereid. Al een aantal weken zijn we bezig geweest met het thema: Bidden en smeken. In de jeugddienst ging het over Daniël in de leeuwenkuil ( Daniël 6: 1-29 ). Daniël bleef standvastig bidden terwijl dit verboden was door de wet. De kinderen hebben prachtige schilderijen gemaakt welke we in de kerk hebben opgehangen. Er zijn bijvoorbeeld schilderijen van Daniel en de leeuw, biddende handen, een hart van God die van ons houdt, het hart van de liefde van God en van koning Darius op de troon.
In de dienst hebben we gezongen over bidden en over Daniël. Ds. Theunisse vertelde over de leeuw; Jezus als leeuw en de leeuwen op de weg voor ons. Wat zijn onze leeuwen? Na de preek deelden de kinderen post-its uit waar de gemeenteleden hun leeuwen op konden schrijven. Zo werden er veel leeuwen verzameld en opgeplakt op een groot bord, zodat ze meegenomen konden worden in gebed. We baden voor vrede, hulp bij ziektes, hoe om te gaan met de drukte van het leven, voor persoonlijke moed en kracht. We sloten de dienst af met een danklied “Dank U voor deze nieuwe morgen. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan”.
Bij deze heel veel dank aan alle kinderen die zo fijn hebben meegedaan aan deze dienst!

 
Zon in de schoorsteen Zon in de schoorsteen

Wat hebben de kinderen hun best gedaan bij het maken van een surprise en gedicht voor ‘Zon in de schoorsteen’! We hebben de ene week geknutseld en de andere week de cadeautjes bij 7 mensen uit onze gemeente gebracht. Natuurlijk gingen we ook dit jaar weer verkleed als pietjes. Met een pietenpet en een zakje pepernoten. Sommigen waren zelfs helemaal geschminkt en hadden een prachtig pietenpak aan. Voor de kinderen leuk en spannend om zo door het dorp te lopen en hier en daar pepernoten te strooien. Het is mooi om met de kinderen de ouderen op deze manier te bemoedigen en contact te hebben met elkaar.

 
Aan de slag met je gebed Aan de slag met je gebed

We waren weer met een grote groep jongens en meisjes bij elkaar. Heel fijn dat Anja er ook weer was. Het gaat goed met haar, steeds wat beter: hartstikke fijn!
Het thema was deze avond: "aan de slag met je gebed", We lazen Nehemia 4: 6-23 met elkaar. Nehemia bidt en werkt. Hij vraagt God om hulp en hij plaatst o.a. wachters op de uitkijk. We zongen een lied over Nehemia en praatten in groepjes door aan de hand van vragen over dit Bijbelgedeelte. Het leert ons o.a. dat bidden niet zomaar het opzeggen en/of vragen is van een verlanglijst. We moeten zelf ook hard aan de slag. Samen met God. In dezelfde groepjes deden we verschillende spelen, welke allen met torens(bouwen) te maken hebben.
De avond is weer omgevlogen.

 
Bidden: altijd en overal Bidden: altijd en overal

Wat is het mooi om met de kinderen bezig te zijn over bidden! Vanavond (24 oktober) hebben we Nehemia 2:1-10 gelezen en ontdekt dat Nehemia een schietgebedje doet. We leren van Nehemia dat je altijd en overal mag bidden, voor alle dingen die je bezighouden. We ontdekten dat God Nehemia helpt, Hij geeft Nehemia wijsheid en inzicht. We deden ook een stellingenspel. ‘Op de fiets kun je niet eerbiedig bidden tot God.’ Of Bidden om een nieuwe fiets mag.’ En ‘Als je bidt, luistert God altijd.’ De prachtige reacties van de kinderen laten zien dat ze echt nadenken over bidden. Er kwamen ook vragen boven. Genoeg om de komende clubavonden verder mee aan de slag te gaan! We hebben tot slot enthousiast geknutseld: een boekrol met een eigen geschreven gebed, dat we kunnen bewaren in een mooi versiert luciferdoosje.

 
Start Benjaminclub Start Benjaminclub

De Benjaminclub is weer van start gegaan in dit nieuwe seizoen.
Wat fijn jongens en meiden dat jullie weer zijn gekomen en ook nog twee "nieuwe" jongens, Henrik en Jarne, kwamen meedoen. Welkom!
Daarnaast ook twee nieuwe leiding: Ans en Gijsbert. Heel fijn dat jullie ons komen versterken. Dit komt nu extra goed uit, want Anja is tijdelijk uitgevallen omdat ze een nieuwe knie heeft gekregen. We wensen haar een goed herstel!
Evenals de gemeente hebben we dit jaar als thema gekozen voor "Bidden". Deze eerste keer was het thema "Met wie spreek ik?". In groepjes lazen we het Bijbelgedeelte uit Nehemia 1. In groepjes spraken we hierover. Nehemia leert ons bijvoorbeeld hoe je bidden mag en kunt tot God. Bidden is immers praten met God.
We deden een paar spellen en maakten een attentie voor Anja.
Na de Herfstvakantie hopen we jullie weer te ontmoeten in het Hoogepad.

 
Eerste clubavond Eerste clubavond

De eerste Benjaminclubavond van dit seizoen. Fijn om weer te beginnen en zoveel kinderen van vorig jaar terug te zien! Speciaal welkom aan onze nieuwe leiding: Ans Hoogendijk en Gijsbert van Duijvenboden. Echt fijn dat zij met ons meedoen!

Het jaarthema is ‘Een discipel bidt’ en daar gaan ook wij dit seizoen mee aan de slag. Vanavond over het ‘Onze Vader’. We hebben gesproken over de plek waar je kunt bidden en de inhoud van je gebed. Mooi om te horen hoe bidden een plek heeft in het leven van de kinderen. 

Van pompoenen hebben we een mooi herfststukje gemaakt. Met takken, bladeren, eikeltjes en kastanjes. Het zag er heel kleurrijk uit. 

Een geslaagde eerste avond. Als je nog kinderen kent in de leeftijd van 9-12 jaar, nodig ze uit, ze zijn van harte welkom om zich bij onze gezellige club aan te sluiten!

 
Benjamin van start Benjamin van start

Dinsdag 26 september is het zover... de Benjaminclub begint weer! Ben jij tussen de 9 en 12 jaar? Kom dan om 18.30 uur naar het jeugdhonk in het Hooge Pad in Beekbergen. De clubavond duurt tot 20.00 uur. Eén keer in de 14 dagen komen we met een gezellige club jongens en meiden bij elkaar om samen te ontdekken wat de Bijbel ons te vertellen heeft. Daarnaast doen we nog heel veel actieve, spannende en leuke dingen op club. Heb jij een vriendje of vriendinnetje die ook graag wil komen? Superleuk!!! Neem ze gerust een keertje mee!
De contributie zal dit jaar gewoon weer 10 euro zijn. Dit bedrag graag overmaken vóór 1 december op IBANnummer NL24RABO0306061104 t.n.v. Jeugdraad Beekbergen/Lieren o.v.v. Benjamin + jouw voor- en achternaam.
Wij hebben er weer heel veel zin in, jullie toch ook?! We hopen jullie dinsdag 26 september allemaal weer te zien!!! 

Groetjes van jullie leiding, Anja Welner (055-5419789) Jacoline Hietbrink (06-43683221) en Rianne  Kort (06-81024422).

P.S. Wij gaan er vanuit dat jullie ouders je brengen en ook weer komen halen.