Catechisatie Catechisatie
De brief van Jeremia aan de Israëlieten in de Babylonische ballingschap. Ook wij worden door die brief opgeroepen om ‘de vrede te zoeken’ voor onze klasgenoten, onze medesporters, huisgenoten, enzovoort. Met een groet, een stukje aandacht, door vriendelijkheid bijdragen dat zij ‘opbloeien’. Voor ze bidden!
De ophef over de kerkdiensten in Staphorst. Nieuwe coronamaatregelen van de regering. Samen hebben we nagedacht wat we onze kerkenraad zouden adviseren om te doen.
Daniël en zijn vrienden aan het hof van de koning van Babel. Heel hun identiteit als kind van God wordt weggeveegd. Ze krijgen Babylonische namen, Babylonisch onderwijs en Babylonisch voedsel. Moedig hoe Daniël en zijn vrienden met takt en vastberadenheid blijven vasthouden aan God en Zijn geboden. We hebben samen nagedacht hoe dat voor ons eruit ziet in moeilijke situaties.
Zomaar een greep uit de onderwerpen waar we in dit nieuwe seizoen alweer over gesproken hebben. Fijn om te merken hoe iedereen meedoet!
De komende weken willen we verder gaan met het bespreken van nieuwe onderwerpen. Om zo samen te groeien in het geloof. Alleen op 2 en 3 november, in de week van dankdag, is er geen catechisatie. We hopen dat jullie die woensdagavond naar de kerk komen of thuis met elkaar de dienst zullen meemaken.
Ds. Theunisse
 
 
Belijdeniscatechisatie gestart Belijdeniscatechisatie gestart
Iemand heeft zich al gemeld met interesse voor belijdeniscatechisatie. Eigenlijk is een groepje van 3 of 4 personen wel fijn om samen deze tocht te gaan. Als je interesse hebt, laat het me graag weten! Ook als je er liever eerst eens over door wilt praten, of je weet nog niet goed of je wel aan belijdenis doen toe bent, laat het gerust weten. Dan kunnen we er eerst eens rustig over praten. En vaak krijg je in de loop van het seizoen vanzelf wel duidelijker hoe je erin staat. In overleg met alle geïnteresseerden gaan we zoeken naar een geschikte avond en hoe vaak we zullen samenkomen.
Als je interesse hebt in belijdeniscatechisatie of daar eens onder vier ogen over wil praten, neem dan graag contact op met mij op.
Ds. Adriaan Theunisse (awjtheunisse@kliksafe.nl; 055 8436988)
 
Cathechisatie is weer begonnen Cathechisatie is weer begonnen
De catechisatie is begonnen. Leuk! Een aantal jongeren is van de jongste naar de oudste groep doorgeschoven. En op dinsdag is een aantal nieuwe jongeren uit de brugklas aangeschoven. Hartelijk welkom. We hopen samen veel te leren over het geloof en het volgen van de Here Jezus.

In verband met de coronamaatregelen is de catechisatie in de Wilmazaal van het Hoogepad. En daarom is ook de tijd van de dinsdaggroep iets aangepast. Zo kan er na de catechisatie nog een bijeenkomst plaatsvinden in deze zaal. Ik zal nog een keer de tijden doorgeven:
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 18.30-19.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 18.45-19.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag. Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op.
Ds. Theunisse
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie
Bij de doop heeft God Zijn ja-woord aan jou gegeven. Ja, Hij wil jouw God zijn. Heb jij je ja-woord ook al aan Hem gegeven? Dat doe je bij de openbare geloofsbelijdenis. Om je daarop voor te bereiden is de belijdeniscatechisatie. In een veilige en open sfeer kunnen vragen en verlangens, vertrouwen en twijfel met elkaar gedeeld worden, terwijl we met elkaar de kernpunten van het geloof bespreken. Ook als je niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, maar wel serieus met het geloof bezig bent, ben je van harte welkom. Vaak wordt gaandeweg het seizoen vanzelf duidelijker voor je of je aan belijdenis toe bent of (nog) niet. Daar is alle ruimte voor. Intussen steek je toch heel wat op en krijgt het vlammetje van het geloof vaak weer nieuwe brandstof. Een geschikte avond en tijdstip wordt altijd in overleg gevonden.
Als je interesse hebt in belijdeniscatechisatie of daar eens onder vier ogen over wil praten, neem dan graag contact op met mij op. Ds. Adriaan Theunisse (awjtheunisse@kliksafe.nl; 055 8436988)
 
Welkom Welkom
Welkom op de catechisatie! We hebben een vreemd voorjaar en een vreemde zomer achter de rug. Zijn jullie nog met vakantie geweest? Het kan zomaar zijn dat de plannen niet door konden gaan door de corona. Of dat jullie anders dan andere jaren in Nederland op vakantie zijn gegaan. Hoe het ook gelopen is, ik hoop dat jullie allemaal een goede zomervakantie hebben gehad.
Geloven zou je wel kunnen vergelijken met voetbal. Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder samen meer ontdekken van het “spel” van het geloof, inzicht krijgen, trainen om het in de praktijk te brengen en de regels ontdekken om te voorkomen dat we domme overtredingen maken. Elke week een uurtje, om zo het “spel” beter te leren spelen. We doen dat door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar Gods bedoelingen voor ons leven. Het leven met God is het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is!
Hoe gaan we om met de corona? We volgen dezelfde richtlijnen van onze overheid als voor de middelbare scholen. We vinden het belangrijk om weer echt bij elkaar te komen. Maar we doen intussen wel voorzichtig en houden afstand, in elk geval tot volwassenen, vanwege de coronavoorschriften. Ook gaan we de gedragsregels volgen die gelden voor het gebruik van het Hoogepad. Vanwege de beperkte ventilatie-mogelijkheden, zullen we niet in de kelder zitten, maar in een andere zaal.
Mocht je vragen hebben over het hoe of wat, neem dan gerust even contact met mij op.

Maandag 21 en dinsdag 22 september gaan we weer beginnen.
Elke week komen we bij elkaar in een zaal van het Hoogepad (Papenberg 5).
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag.

Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op. Ds. Theunisse
 
Mooie tijd Mooie tijd
Met Pasen is er weer een einde gekomen aan de catechisaties van dit seizoen. Mooi seizoen, goede gesprekken. En wat een vreemde laatste weken, met de coronamaatregelen.
Gelukkig konden we elkaar via Zoom spreken en zien!
Afgelopen seizoen hebben we gespaard voor ‘Hoop voor Mozambique’. Een project van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) om christenen in Mozambique te steunen die zich met hun weinige middelen inzetten voor de allerarmste mensen in dat land. Jullie hebben met elkaar het mooie bedrag van € 172,55 opgehaald. Heel veel dank daarvoor! Daarmee zal in Mozambique veel goeds worden gedaan in de Naam van de Heer.
Ik wens jullie allemaal een goede zomertijd toe. Ook als je je diploma mag halen. Hopelijk zal het ‘gewone leven’ langzaam maar zeker weer mogelijk worden in de komende maanden. Toch hoop ik ook dat deze vreemde tijd jullie op één of andere manier dichter bij de Here brengt. Want Hij houdt ons leven in Zijn hand. Dat geeft rust, ook in onrustige tijden. Daar mag je ook echt rustig bij wórden. Zijn zegen gewenst. En hopelijk zien we elkaar weer binnen niet al te lange tijd in de diensten. En anders in het nieuwe seizoen in september!
Hartelijke groet, ds. Theunisse
 
Bijzondere tijd Bijzondere tijd
Wat een rare tijd! De meeste van jullie kunnen niet naar school. De kerkdienst thuis meekijken. Het Hoogepad dicht. Catechisatie door middel van een groepsgesprek via internet. Vreemd, vreemd, vreemd.
Aan de andere kant ook wel weer mooi dat we op deze manier contact kunnen houden. We kunnen nu toch als groep weer even van elkaar horen hoe het gaat en samen de Bijbel lezen. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Ook met corona. Komt dat bij God vandaan? Of niet? Zo ja, hoe dan? Wat wil de Here daar dan mee? Ons straffen? Ons iets leren? Of moet je dat helemaal niet zo zien?
In elk geval hebben we via videobellen samen in de Bijbel in Lukas 5 gelezen dat Jezus een man met huidvraat aanraakt. We leren ervan dat de Here Jezus ook in onze tijd-van-corona echt bij ons is. Hij laat ons niet in de steek! En: wij mogen juist in deze tijd ook onze hand uitsteken naar anderen. Nee, niet letterlijk, natuurlijk! Houd 1,5 meter afstand!! Maar figuurlijk. Met een kaartje of een telefoontje laten weten dat je om iemand geeft. Een boodschapje doen voor iemand die bang is om zelf naar de winkel te gaan. Dat soort dingen. O zo belangrijk.
De catechisaties gaan gewoonlijk door tot aan Pasen. Dat zou betekenen dat maandag 6 april en dinsdag 7 april de laatste catechisaties zijn. We zullen in de groepsapp nog wel samen overleggen of jullie misschien nog langer door willen gaan. Er is nu toch geen voetbal, volleybal, zwemmen of wat dan ook.
Eén ding in elk geval níet vergeten:
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam;
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan;
waar ik ben bent U, wat een kostbaar geheim;
Uw Naam is ‘IK BEN’ en ‘IK ZAL ER ZIJN!

Ds. Theunisse
 
Feest vieren Feest vieren
Is vuurwerk onmisbaar voor een leuke oud-en-nieuwviering? Het is leuk, mooi, gezellig op straat. Maar er zit ook een andere kant aan. Ongelukken, vervuiling, verspilling. Geweld tegen brandweer, ambulance of politie. Samen hebben we over de mooie kanten en de schaduwzijden doorgepraat.
We hebben in Johannes 2 gelezen wat Jezus doet als Hij feest viert. 600 liter water in wijn veranderen! Daar zal ook goed gedronken zijn. Toch gaat het niet om een ‘zuipfeest’. Het loopt niet uit op geweld, ongelukken of verspilling. Het geeft góede vreugde, verbondenheid met elkaar. En verbondenheid met God, want je denkt toch ook als vanzelf aan de wijn van Zijn bloed bij het Heilig Avondmaal: de bloedband van het verbond met God. Ook neemt de wijn onze gedachten mee naar de toekomstige vreugde als Gods Koninkrijk in heerlijkheid komt. Mooi om een ‘scheut van dit soort wijn’ in je feesten een plaats te geven!
We zijn ook begonnen met de werkboekjes van Focus. De ontmoetingen met Jezus. Wat kan je daarnaar verlangen. Met Zijn Woord en Geest is Hij bij ons en komt Hij naar ons toe. Hij nodigt je uit om Hem te volgen en van Hem te leren. Rond elke focusdienst staan we ook in de catechisaties stil bij dat gespreksthema, bij de uitdagingen ervan en bij de verhalen erbij.
Op maandag 24/2 en dinsdag 25/2 is er geen catechisatie in verband met de voorjaarsvakantie.
Ds. Theunisse.
 
Om gaan met geld Om gaan met geld
Hoe ga jij met je geld om? Spaar je? Of spendeer je? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over hoe met geld om te gaan? Wist je dat de Israëlieten 10% van hun inkomen aan de dienst van de Here gaven? Een goed en praktisch onderwerp om samen over door te praten. De grootste rijkdom is niet met geld te koop. Het is de vrede van God in onze harten. Dat de Here Jezus in ons woont. En de belofte van Zijn toekomst!

Vanaf januari gaan we in de week van een Focusdienst werken in Focuscatechisatieboekje. Dit najaar bespraken we ook al wel steeds de onderwerpen van de Focusdiensten op de catechisatie. Maar met ingang van het nieuwe jaar krijgen jullie daar ook allemaal een mooi boekje bij.

Binnenkort is de Kerstvakantie. Op 23-24 en 30-31 december is er geen catechisatie. Zien we jullie bij de Kerstdiensten en bij de oud-en-nieuwbijeenkomsten? Goed hoor, om samen met de Here en met Zijn gemeente deze feesten te vieren en het oude jaar af te sluiten en het nieuwe te beginnen met Zijn zegen. Dat is toch het allerbelangrijkste?!

Ds. Theunisse
 
Verlangen Verlangen
Waar verlang jij naar? Vakantie! Weekend! Zon, zee, strand! Het was soms even nadenken, maar iedereen wist wel een verlangen op het bord te schrijven met de ‘doorgeefstift’.
Daarna eens even verder gekeken in de Bijbel. Waar verlangen mensen naar? Eten, drinken, kleding, geld, feesten, noem maar op. Als dát onze diepste verlangens zijn, is de Bijbel er niet positief over.
De Bijbel wijst ons op betere verlangens: verlangen naar waarheid, zuiverheid, eerlijkheid en goedheid. Verlangen naar verlossing van God. Naar God zelf.
Wat je verlangt, gaat je hart vervullen. Het gaat je vormen. Het is dus best belangrijk om goed op je verlangens te letten. En ze vooral op God en op het goede te richten. Dan zal Hij je hart vervullen!
Bij dit thema lazen we Psalm 63. David verlangt naar God. Het was het Focusthema voor de eeuwigheidszondag. Mooi, de verbinding tussen de catechisatie en de kerkdienst.
Intussen komt de Kerstvakantie ook dichterbij. Bij deze alvast voor op de kalender: op 23-24 en 30-31 december is er geen catechisatie.
Ds. Theunisse
 
Dankbaarheid Dankbaarheid
Mooi om ook samen met de catechisanten door te praten over de thema’s van Focus. Bijvoorbeeld over dankbaarheid. Waar ben je dankbaar voor? Tja, daar denk je eigenlijk niet vaak op die manier over na. Maar als je er eens even bij stilstaat, is er eigenlijk ontzettend veel om voor te danken: voor ouders en vrienden, voor school en vrije tijd, voor gezondheid en sport, en nog veel meer. Bovenal mogen we danken dat we het Evangelie van de Here Jezus mogen horen en leren geloven.
Maandag 4/11 en dinsdag 5/11 is er geen catechisatie omdat die week de dankdag wordt gehouden. Dat sluit mooi aan bij het bovenstaande! We hopen dat jullie allemaal woensdagavond naar de kerk komen om samen met de gemeente God te danken voor Zijn zegeningen.
Na overleg zijn de catechisatietijden van de maandaggroep iets aangepast. Op dinsdag blijven de tijden hetzelfde. Zo komt het voor de meeste jongeren goed uit.
De nieuwe tijden worden/blijven dus:
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 18.45-19.45 uur.
Ds. Theunisse
 
Weer begonnen! Weer begonnen!
De catechisaties zijn weer begonnen. Fijn om jullie weer te ontmoeten rondom de Bijbel met een potje ‘Plof’ of zelfs een zelfgemaakte kwarktaart!
De eerste keer hebben we samen nagepraat over de dienst van de zondag daarvoor: Martha en Maria. Martha die net zo druk is als wij. Maria zit aan de voeten van de Heer. Zit ze te luieren? Dat lijkt misschien zo, maar er is in werkelijkheid toch meer aan de hand. Ze heeft contact met de Heer. Ze luistert naar Hem. Dáár neemt ze tijd voor. Mooi om samen door te praten hoe jullie ook van zulke momenten hebben of meer kunnen beleven. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Of in de kerkdienst. Maar dan is voor jullie wel belangrijk dat de preek begrijpelijk is. Sommigen van jullie hadden ontdekt dat meeschrijven met de preek (kernwoorden) trouwens enórm goed helpt om je aandacht erbij te houden!
Over de tijden van de catechisatie zijn we nog even in overleg met elkaar. Voor sommigen passen de aangegeven tijden niet zo goed. Al zal het misschien niet voor iedereen helemaal gaan lukken, we proberen de tijden zo te kiezen dat het voor zoveel mogelijk jongeren goed past.
Ds. Theunisse
 
Welkom op de catechisatie 2019-2020 Welkom op de catechisatie 2019-2020
Geloven kan je vergelijken met voetbal. Natuurlijk, iedereen kan tegen een bal trappen. Maar om echt een leuk potje te voetballen is wel handig dat je ook een beetje inzicht in het spel hebt. Om geen domme dingen te doen moet je de regels weten. Anders krijg je zo een penalty of een rode kaart. En training is belangrijk om handig te worden met de bal.
Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder samen meer ontdekken van het “spel” van het geloof, inzicht krijgen, trainen om het in de praktijk te brengen en de regels ontdekken om te voorkomen dat we domme overtredingen maken.
Elke week een uurtje, om zo het “spel” beter te leren spelen. We doen dat door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar Gods bedoelingen voor ons leven. Het leven met God is het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is!
Maandag 16 en dinsdag 17 september gaan we weer beginnen. Elke week komen we bij elkaar in de kelder van het Hoogepad (Papenberg 5).

Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
ongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag.
Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op. Ds. Theunisse
 
Mooie avonden Mooie avonden
Het catechisatieseizoen is weer voorbij gevlogen. Allerlei thema’s over geloof en God zijn besproken. Bijvoorbeeld de vraag: Allah of God?, het lijden in de wereld en de kracht van Christus’ opstanding met de jongste groep. En met de oudste groep de vraag ‘bestaat God?’, thema’s van seksualiteit en huwelijk en van geloof – wetenschap. Steeds mooie avonden met samen ons verdiepen in de Bijbel en boeiende gesprekken. De laatste avond hebben we een indrukwekkende documentaire gekeken van een Iraanse christen die zich tot het uiterste inzette om een medechristen vrij te krijgen uit de gevangenis nadat het doodvonnis al uitgesproken was.
Het lukte! Al kostte het hem uiteindelijk zelf het leven. Er ging een enorme bemoediging van uit.
Het seizoen hebben we gecollecteerd voor evangelisatie in Nepal, met name in het Himalaya-gebergte. De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt plaatselijke evangelisten, jong en oud, die daar als levende getuigen van de Here Jezus wonen en werken. We mochten daar in alle eenvoud een steentje aan bijdragen. Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 100,39 opgehaald. Alle jongeren bedankt voor jullie betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen seizoen!
Ds. Adriaan Theunisse
 
Opstanding Opstanding
Met de jongste groep hebben we alvast gesproken over de kracht van de opstanding van de Here Jezus. Het is nog geen Pasen, maar toch. Met die kracht werkt de Heilige Geest in alle gelovigen. Dat is bijzonder om bij stil te staan. Ons geloof en onze betrokkenheid bij God en Zijn gemeente heeft natuurlijk te maken met de keuzes die wij maken en met hoe onze ouders erin staan. Allemaal waar. Maar er is dwars door dat alles heen nog een veel diepere kracht aan het werk: de kracht van de opstanding van Christus. Dat is dezelfde kracht van de Heilige Geest, die het geloof in ons leven brengt en uitwerkt! Intussen komt het einde van het seizoen van de catechisatie al in zicht.
Omdat Pasen dit jaar erg laat valt, stoppen we eind maart. De laatste catechisaties zijn dus op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Deze laatste keer gaan we op een bijzondere manier invullen! Ds. Adriaan Theunisse
 
Belijdenis Belijdenis
Wat is belijdenis doen? Wanneer ben ik daaraan toe? Over deze vragen hebben we met de oudste groep gesproken. O zo gemakkelijk maken we in onze gedachten hele hoge drempels. Om belijdenis te doen moet je het wel echt heel zeker weten met het geloof! – denken we. En ongeveer een heilig mens zijn! Toch is dat niet waar. We zijn juist allemaal zondige mensen, vaak met een zwak geloof. Juist daarom hebben we de Here Jezus nodig. Dát is belijdenis doen. Zeggen: Here Jezus, U heb ik nodig! Met U wil ik leven. U bent mijn Verlosser. Intussen komt het einde van het seizoen van de catechisatie al in zicht.
Omdat Pasen dit jaar erg laat valt, stoppen we eind maart. De laatste catechisaties zijn dus op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Deze laatste keer gaan we op een bijzondere manier invullen! Ds. Adriaan Theunisse
 
Zending Zending
Met de jongste groep hebben we laatst gekeken wat ‘zending’ precies is. De Here Jezus stuurde zijn leerlingen er op uit om alle volken over Hem te vertellen. Omgekeerd kunnen wij ook veel leren van christenen uit alle delen van de wereld. Samen hebben we gekeken naar een vlog van Thomas en Cobi Roest, die uitgezonden zijn naar Thailand. Leuk om in de vlog te horen dat ook Beekbergen tot de ondersteunende gemeenten hoort. Samen hebben we hen een bemoedigende email gestuurd.

Let op: komende weken is er een paar keren geen catechisatie. Maandag 25 en dinsdag 26 februari vervalt vanwege de voorjaarsvakantie. Maandag 4 en dinsdag 5 maart is er wél weer catechisatie. Maandag 11 en dinsdag 12 maart vervalt vanwege de biddag op woensdag 13 maart. We hopen dat jullie dan allemaal de kerkdienst van de biddag bijwonen om samen te bidden om Gods zegen voor ons leven. Ds. Adriaan Theunisse
 
Wetenschap Wetenschap
Heeft ‘de wetenschap’ bewezen dat God niet bestaat? Dat gevoel kun je soms krijgen. Soms zeggen mensen het ook. Soms zelfs een leraar op school. Toch is dat niet waar. Zulk soort zogenaamde ‘wetenschappelijke uitspraken’ zijn juist vol (on)geloof. Mooi om samen over door te praten op de catechisatie. Als gelovige jongeren hoeven we niet bang te zijn voor ‘de wetenschap’. Het is juist mooi om de werkelijkheid op allerlei manieren te onderzoeken. En in het geloof mogen we belijden dat die werkelijkheid schepping van God is!

Let op: komende weken is er een paar keren geen catechisatie. Maandag 25 en dinsdag 26 februari vervalt vanwege de voorjaarsvakantie. Maandag 4 en dinsdag 5 maart is er wél weer catechisatie. Maandag 11 en dinsdag 12 maart vervalt vanwege de biddag op woensdag 13 maart. We hopen dat jullie dan allemaal de kerkdienst van de biddag bijwonen om samen te bidden om Gods zegen voor ons leven. Ds. Adriaan Theunisse
 
Catechisatie Catechisatie
Afgelopen keren hebben we in beide groepen gesproken over onze seksualiteit en wat de Bijbel daarover leert. De Nashville-verklaring was in het Nederlands vertaald. Dat riep veel op in allerlei nieuwsberichten. En ook op de catechisatie hebben we allerlei vragen erover besproken. Mooie, open gesprekken. We zijn niet allemaal hetzelfde. Ook homo’s en lesbiënnes mogen delen in Gods liefde en maken deel uit van de gemeente, die Gods gezin is. En omgekeerd is ook voor hetero’s weleens moeilijk hoe je op een goede manier met je seksualiteit omgaat. Allen mogen we leren de Here Jezus te volgen en samen zoeken wat dat betekent in de praktijk. Ook als het gaat om je seksualiteit. Belangrijk is dat niemand opgesloten hoeft te blijven in zichzelf; er is altijd een luisterend oor! Dat hoeft niet altijd midden in een groep, maar kan ook één op één. Iedereen mag mij bellen, mailen of aanspreken. Maandag 25 en dinsdag 26 februari is er geen catechisatie vanwege de voorjaarsvakantie. Ds. Adriaan Theunisse
 
Kerstvakantie Kerstvakantie
Op 17 en 18 december zijn de laatste catechisaties voor de Kerstvakantie. Deze avonden kiezen we voor een iets andere invulling. In de vakantie is er geen catechisatie. Op 6 en 7 januari pakken we de draad weer op met elkaar. Ik wens jullie allemaal een gezegend Kerstfeest: veel blijdschap in jullie harten over de geboorte van de Here Jezus, onze Verlosser!
 
Geweld & Aanbidding Geweld & Aanbidding
Afgelopen weken hebben we weer goede onderwerpen behandeld en boeiende gesprekken en discussies gehad. In de oudste groep bijvoorbeeld over teksten in de Bijbel over geweld. Voor ons gevoel heel moeilijke teksten. Toch helpen de grote Bijbelse lijnen om afzonderlijke teksten een beetje te kunnen plaatsen. De verovering van Kanaän bijvoorbeeld was een eenmalig gebeuren. Nergens in de Bijbel worden gelovigen in het algemeen opgeroepen geweld te gebruiken tegen anderen. Integendeel! We worden juist opgeroepen anderen lief te hebben.
Met de jongste groep hebben we over aanbidding van God gesproken. Hoe doe je dat? Dat kan met liederen en gebeden, maar ook met je manier van leven. Het één vult het andere aan. Wat mooi om eraan te mogen werken dat je leven zo’n prachtig dieper doel heeft: God aanbidden. Dáár zijn we voor geschapen. Dáár is de verlossing van de Here Jezus voor bedoeld. Dáár wil de Heilige Geest ons brengen. 
Ook komende weken komen er weer boeiende onderwerpen aan: is Allah dezelfde als de HEER? Doet God iets aan het kwaad in de wereld? Laatste avond voor de Kerst kiezen we voor een iets andere invulling.
 
Sabbat Sabbat
Zondag 14 oktober vond de jeugddienst in Beekbergen plaats over ‘de sabbat’. Mooi om samen met de jongeren voor te bereiden. Een aantal weken hebben we er intensief met elkaar over gelezen in de Bijbel en over door gesproken. Al die lijnen kwamen samen in de dienst. Dank voor jullie inzet! Dat smaakt naar meer!
Na de herfstvakantie gaan de catechisaties weer verder: 29 en 30 oktober. In de week van dankdag is er geen catechisatie. Dus maandag 5 en dinsdag 6 november niet. Daarna pakken we de draad weer op vanaf maandag 12 en dinsdag 13 november. Tot dan!
 
Rustdag Rustdag
De catechisaties zijn weer begonnen. Mooi om elkaar weer te ontmoeten. Oude gezichten, maar ook jongeren die voor het eerst komen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de jeugddienst van zondagochtend 14 oktober die in Beekbergen wordt gehouden. We bespreken met elkaar het vierde gebod: de rustdag. Wat heeft dit gebod in onze tijd aan ons te zeggen? Heel veel, blijkt wel. Iedere keer hebben we levendige discussies over allerlei vragen die leven: mag je uit eten op zondag? Werken? Of naar de sportschool? Wat is eigenlijk ‘rusten’? Intussen lezen we erover in het Oude en Nieuwe Testament en zoeken we naar Gods bedoeling met het gebod. Er blijkt best veel over de sabbat in de Bijbel te staan! 
Als iemand tot nu toe nog vergeten is om naar de catechisatie te komen: geen probleem je mag nog zo aanschuiven. Voor de zekerheid nog een keer de tijden:
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie
Bij de doop heeft God Zijn ja-woord aan jou gegeven. Ja, Hij wil jouw God zijn. Heb jij je ja-woord ook al aan Hem gegeven? Dat doe je bij de openbare geloofsbelijdenis. Om je daarop voor te bereiden is de belijdeniscatechisatie. In een veilige en open sfeer kunnen vragen en verlangens, vertrouwen en twijfel met elkaar gedeeld worden, terwijl we met elkaar we de kernpunten van het geloof bespreken. Ook als je niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, maar wel serieus met het geloof bezig bent, ben je van harte welkom. Vaak wordt gaandeweg het seizoen vanzelf duidelijker voor je of je aan belijdenis toe bent of (nog) niet. Daar is alle ruimte voor. Intussen steek je toch heel wat op en krijgt het vlammetje van het geloof vaak weer nieuwe brandstof. Een geschikte avond en tijdstip wordt altijd in overleg gevonden. 
Als je interesse hebt in belijdeniscatechisatie of daar eens onder vier ogen over wil praten, neem dan graag contact op met mij op. 
Ds. Adriaan Theunisse (awjtheunisse@kliksafe.nl; 055 8436988)
 
Welkom op catechisatie! Welkom op catechisatie!
Welkom op de catechisatie! Jezus zegt: God leren kennen kun je vergelijken met het kopen van een dure parel. Het kost wat, maar je krijgt het allermooiste wat er is!
Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder op zoek naar die allermooiste parel. We leren over het geloof in God. Natuurlijk, het kost je elke week een uurtje, maar het (beter) leren kennen van de Here en het leven met Hem is dan ook het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is. We zoeken deze parel door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar woorden en antwoorden. 
Maandag 17 en dinsdag 18 september gaan we weer beginnen. Elke week komen we bij elkaar in de kelder van het Hoogepad (Papenberg 5).
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag. Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op.