Kerstvakantie Kerstvakantie

Op 17 en 18 december zijn de laatste catechisaties voor de Kerstvakantie. Deze avonden kiezen we voor een iets andere invulling. In de vakantie is er geen catechisatie. Op 6 en 7 januari pakken we de draad weer op met elkaar. Ik wens jullie allemaal een gezegend Kerstfeest: veel blijdschap in jullie harten over de geboorte van de Here Jezus, onze Verlosser!

 
Geweld & Aanbidding Geweld & Aanbidding

Afgelopen weken hebben we weer goede onderwerpen behandeld en boeiende gesprekken en discussies gehad. In de oudste groep bijvoorbeeld over teksten in de Bijbel over geweld. Voor ons gevoel heel moeilijke teksten. Toch helpen de grote Bijbelse lijnen om afzonderlijke teksten een beetje te kunnen plaatsen. De verovering van Kanaän bijvoorbeeld was een eenmalig gebeuren. Nergens in de Bijbel worden gelovigen in het algemeen opgeroepen geweld te gebruiken tegen anderen. Integendeel! We worden juist opgeroepen anderen lief te hebben.
Met de jongste groep hebben we over aanbidding van God gesproken. Hoe doe je dat? Dat kan met liederen en gebeden, maar ook met je manier van leven. Het één vult het andere aan. Wat mooi om eraan te mogen werken dat je leven zo’n prachtig dieper doel heeft: God aanbidden. Dáár zijn we voor geschapen. Dáár is de verlossing van de Here Jezus voor bedoeld. Dáár wil de Heilige Geest ons brengen. 
Ook komende weken komen er weer boeiende onderwerpen aan: is Allah dezelfde als de HEER? Doet God iets aan het kwaad in de wereld? Laatste avond voor de Kerst kiezen we voor een iets andere invulling.

 
Sabbat Sabbat

Zondag 14 oktober vond de jeugddienst in Beekbergen plaats over ‘de sabbat’. Mooi om samen met de jongeren voor te bereiden. Een aantal weken hebben we er intensief met elkaar over gelezen in de Bijbel en over door gesproken. Al die lijnen kwamen samen in de dienst. Dank voor jullie inzet! Dat smaakt naar meer!
Na de herfstvakantie gaan de catechisaties weer verder: 29 en 30 oktober. In de week van dankdag is er geen catechisatie. Dus maandag 5 en dinsdag 6 november niet. Daarna pakken we de draad weer op vanaf maandag 12 en dinsdag 13 november. Tot dan!

 
Rustdag Rustdag

De catechisaties zijn weer begonnen. Mooi om elkaar weer te ontmoeten. Oude gezichten, maar ook jongeren die voor het eerst komen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de jeugddienst van zondagochtend 14 oktober die in Beekbergen wordt gehouden. We bespreken met elkaar het vierde gebod: de rustdag. Wat heeft dit gebod in onze tijd aan ons te zeggen? Heel veel, blijkt wel. Iedere keer hebben we levendige discussies over allerlei vragen die leven: mag je uit eten op zondag? Werken? Of naar de sportschool? Wat is eigenlijk ‘rusten’? Intussen lezen we erover in het Oude en Nieuwe Testament en zoeken we naar Gods bedoeling met het gebod. Er blijkt best veel over de sabbat in de Bijbel te staan! 
Als iemand tot nu toe nog vergeten is om naar de catechisatie te komen: geen probleem je mag nog zo aanschuiven. Voor de zekerheid nog een keer de tijden:
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.

 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie

Bij de doop heeft God Zijn ja-woord aan jou gegeven. Ja, Hij wil jouw God zijn. Heb jij je ja-woord ook al aan Hem gegeven? Dat doe je bij de openbare geloofsbelijdenis. Om je daarop voor te bereiden is de belijdeniscatechisatie. In een veilige en open sfeer kunnen vragen en verlangens, vertrouwen en twijfel met elkaar gedeeld worden, terwijl we met elkaar we de kernpunten van het geloof bespreken. Ook als je niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, maar wel serieus met het geloof bezig bent, ben je van harte welkom. Vaak wordt gaandeweg het seizoen vanzelf duidelijker voor je of je aan belijdenis toe bent of (nog) niet. Daar is alle ruimte voor. Intussen steek je toch heel wat op en krijgt het vlammetje van het geloof vaak weer nieuwe brandstof. Een geschikte avond en tijdstip wordt altijd in overleg gevonden. 
Als je interesse hebt in belijdeniscatechisatie of daar eens onder vier ogen over wil praten, neem dan graag contact op met mij op. 
Ds. Adriaan Theunisse (; 055 8436988)

 
Welkom op catechisatie! Welkom op catechisatie!

Welkom op de catechisatie! Jezus zegt: God leren kennen kun je vergelijken met het kopen van een dure parel. Het kost wat, maar je krijgt het allermooiste wat er is!
Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder op zoek naar die allermooiste parel. We leren over het geloof in God. Natuurlijk, het kost je elke week een uurtje, maar het (beter) leren kennen van de Here en het leven met Hem is dan ook het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is. We zoeken deze parel door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar woorden en antwoorden. 
Maandag 17 en dinsdag 18 september gaan we weer beginnen. Elke week komen we bij elkaar in de kelder van het Hoogepad (Papenberg 5).
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag. Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op.