Weer begonnen! Weer begonnen!
De catechisaties zijn weer begonnen. Fijn om jullie weer te ontmoeten rondom de Bijbel met een potje ‘Plof’ of zelfs een zelfgemaakte kwarktaart!
De eerste keer hebben we samen nagepraat over de dienst van de zondag daarvoor: Martha en Maria. Martha die net zo druk is als wij. Maria zit aan de voeten van de Heer. Zit ze te luieren? Dat lijkt misschien zo, maar er is in werkelijkheid toch meer aan de hand. Ze heeft contact met de Heer. Ze luistert naar Hem. Dáár neemt ze tijd voor. Mooi om samen door te praten hoe jullie ook van zulke momenten hebben of meer kunnen beleven. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Of in de kerkdienst. Maar dan is voor jullie wel belangrijk dat de preek begrijpelijk is. Sommigen van jullie hadden ontdekt dat meeschrijven met de preek (kernwoorden) trouwens enórm goed helpt om je aandacht erbij te houden!
Over de tijden van de catechisatie zijn we nog even in overleg met elkaar. Voor sommigen passen de aangegeven tijden niet zo goed. Al zal het misschien niet voor iedereen helemaal gaan lukken, we proberen de tijden zo te kiezen dat het voor zoveel mogelijk jongeren goed past.
Ds. Theunisse
 
Welkom op de catechisatie 2019-2020 Welkom op de catechisatie 2019-2020
Geloven kan je vergelijken met voetbal. Natuurlijk, iedereen kan tegen een bal trappen. Maar om echt een leuk potje te voetballen is wel handig dat je ook een beetje inzicht in het spel hebt. Om geen domme dingen te doen moet je de regels weten. Anders krijg je zo een penalty of een rode kaart. En training is belangrijk om handig te worden met de bal.
Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder samen meer ontdekken van het “spel” van het geloof, inzicht krijgen, trainen om het in de praktijk te brengen en de regels ontdekken om te voorkomen dat we domme overtredingen maken.
Elke week een uurtje, om zo het “spel” beter te leren spelen. We doen dat door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar Gods bedoelingen voor ons leven. Het leven met God is het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is!
Maandag 16 en dinsdag 17 september gaan we weer beginnen. Elke week komen we bij elkaar in de kelder van het Hoogepad (Papenberg 5).

Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
ongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag.
Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op. Ds. Theunisse
 
Mooie avonden Mooie avonden
Het catechisatieseizoen is weer voorbij gevlogen. Allerlei thema’s over geloof en God zijn besproken. Bijvoorbeeld de vraag: Allah of God?, het lijden in de wereld en de kracht van Christus’ opstanding met de jongste groep. En met de oudste groep de vraag ‘bestaat God?’, thema’s van seksualiteit en huwelijk en van geloof – wetenschap. Steeds mooie avonden met samen ons verdiepen in de Bijbel en boeiende gesprekken. De laatste avond hebben we een indrukwekkende documentaire gekeken van een Iraanse christen die zich tot het uiterste inzette om een medechristen vrij te krijgen uit de gevangenis nadat het doodvonnis al uitgesproken was.
Het lukte! Al kostte het hem uiteindelijk zelf het leven. Er ging een enorme bemoediging van uit.
Het seizoen hebben we gecollecteerd voor evangelisatie in Nepal, met name in het Himalaya-gebergte. De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt plaatselijke evangelisten, jong en oud, die daar als levende getuigen van de Here Jezus wonen en werken. We mochten daar in alle eenvoud een steentje aan bijdragen. Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 100,39 opgehaald. Alle jongeren bedankt voor jullie betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen seizoen!
Ds. Adriaan Theunisse
 
Opstanding Opstanding
Met de jongste groep hebben we alvast gesproken over de kracht van de opstanding van de Here Jezus. Het is nog geen Pasen, maar toch. Met die kracht werkt de Heilige Geest in alle gelovigen. Dat is bijzonder om bij stil te staan. Ons geloof en onze betrokkenheid bij God en Zijn gemeente heeft natuurlijk te maken met de keuzes die wij maken en met hoe onze ouders erin staan. Allemaal waar. Maar er is dwars door dat alles heen nog een veel diepere kracht aan het werk: de kracht van de opstanding van Christus. Dat is dezelfde kracht van de Heilige Geest, die het geloof in ons leven brengt en uitwerkt! Intussen komt het einde van het seizoen van de catechisatie al in zicht.
Omdat Pasen dit jaar erg laat valt, stoppen we eind maart. De laatste catechisaties zijn dus op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Deze laatste keer gaan we op een bijzondere manier invullen! Ds. Adriaan Theunisse
 
Belijdenis Belijdenis
Wat is belijdenis doen? Wanneer ben ik daaraan toe? Over deze vragen hebben we met de oudste groep gesproken. O zo gemakkelijk maken we in onze gedachten hele hoge drempels. Om belijdenis te doen moet je het wel echt heel zeker weten met het geloof! – denken we. En ongeveer een heilig mens zijn! Toch is dat niet waar. We zijn juist allemaal zondige mensen, vaak met een zwak geloof. Juist daarom hebben we de Here Jezus nodig. Dát is belijdenis doen. Zeggen: Here Jezus, U heb ik nodig! Met U wil ik leven. U bent mijn Verlosser. Intussen komt het einde van het seizoen van de catechisatie al in zicht.
Omdat Pasen dit jaar erg laat valt, stoppen we eind maart. De laatste catechisaties zijn dus op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Deze laatste keer gaan we op een bijzondere manier invullen! Ds. Adriaan Theunisse
 
Zending Zending
Met de jongste groep hebben we laatst gekeken wat ‘zending’ precies is. De Here Jezus stuurde zijn leerlingen er op uit om alle volken over Hem te vertellen. Omgekeerd kunnen wij ook veel leren van christenen uit alle delen van de wereld. Samen hebben we gekeken naar een vlog van Thomas en Cobi Roest, die uitgezonden zijn naar Thailand. Leuk om in de vlog te horen dat ook Beekbergen tot de ondersteunende gemeenten hoort. Samen hebben we hen een bemoedigende email gestuurd.

Let op: komende weken is er een paar keren geen catechisatie. Maandag 25 en dinsdag 26 februari vervalt vanwege de voorjaarsvakantie. Maandag 4 en dinsdag 5 maart is er wél weer catechisatie. Maandag 11 en dinsdag 12 maart vervalt vanwege de biddag op woensdag 13 maart. We hopen dat jullie dan allemaal de kerkdienst van de biddag bijwonen om samen te bidden om Gods zegen voor ons leven. Ds. Adriaan Theunisse
 
Wetenschap Wetenschap
Heeft ‘de wetenschap’ bewezen dat God niet bestaat? Dat gevoel kun je soms krijgen. Soms zeggen mensen het ook. Soms zelfs een leraar op school. Toch is dat niet waar. Zulk soort zogenaamde ‘wetenschappelijke uitspraken’ zijn juist vol (on)geloof. Mooi om samen over door te praten op de catechisatie. Als gelovige jongeren hoeven we niet bang te zijn voor ‘de wetenschap’. Het is juist mooi om de werkelijkheid op allerlei manieren te onderzoeken. En in het geloof mogen we belijden dat die werkelijkheid schepping van God is!

Let op: komende weken is er een paar keren geen catechisatie. Maandag 25 en dinsdag 26 februari vervalt vanwege de voorjaarsvakantie. Maandag 4 en dinsdag 5 maart is er wél weer catechisatie. Maandag 11 en dinsdag 12 maart vervalt vanwege de biddag op woensdag 13 maart. We hopen dat jullie dan allemaal de kerkdienst van de biddag bijwonen om samen te bidden om Gods zegen voor ons leven. Ds. Adriaan Theunisse
 
Catechisatie Catechisatie
Afgelopen keren hebben we in beide groepen gesproken over onze seksualiteit en wat de Bijbel daarover leert. De Nashville-verklaring was in het Nederlands vertaald. Dat riep veel op in allerlei nieuwsberichten. En ook op de catechisatie hebben we allerlei vragen erover besproken. Mooie, open gesprekken. We zijn niet allemaal hetzelfde. Ook homo’s en lesbiënnes mogen delen in Gods liefde en maken deel uit van de gemeente, die Gods gezin is. En omgekeerd is ook voor hetero’s weleens moeilijk hoe je op een goede manier met je seksualiteit omgaat. Allen mogen we leren de Here Jezus te volgen en samen zoeken wat dat betekent in de praktijk. Ook als het gaat om je seksualiteit. Belangrijk is dat niemand opgesloten hoeft te blijven in zichzelf; er is altijd een luisterend oor! Dat hoeft niet altijd midden in een groep, maar kan ook één op één. Iedereen mag mij bellen, mailen of aanspreken. Maandag 25 en dinsdag 26 februari is er geen catechisatie vanwege de voorjaarsvakantie. Ds. Adriaan Theunisse
 
Kerstvakantie Kerstvakantie
Op 17 en 18 december zijn de laatste catechisaties voor de Kerstvakantie. Deze avonden kiezen we voor een iets andere invulling. In de vakantie is er geen catechisatie. Op 6 en 7 januari pakken we de draad weer op met elkaar. Ik wens jullie allemaal een gezegend Kerstfeest: veel blijdschap in jullie harten over de geboorte van de Here Jezus, onze Verlosser!
 
Geweld & Aanbidding Geweld & Aanbidding
Afgelopen weken hebben we weer goede onderwerpen behandeld en boeiende gesprekken en discussies gehad. In de oudste groep bijvoorbeeld over teksten in de Bijbel over geweld. Voor ons gevoel heel moeilijke teksten. Toch helpen de grote Bijbelse lijnen om afzonderlijke teksten een beetje te kunnen plaatsen. De verovering van Kanaän bijvoorbeeld was een eenmalig gebeuren. Nergens in de Bijbel worden gelovigen in het algemeen opgeroepen geweld te gebruiken tegen anderen. Integendeel! We worden juist opgeroepen anderen lief te hebben.
Met de jongste groep hebben we over aanbidding van God gesproken. Hoe doe je dat? Dat kan met liederen en gebeden, maar ook met je manier van leven. Het één vult het andere aan. Wat mooi om eraan te mogen werken dat je leven zo’n prachtig dieper doel heeft: God aanbidden. Dáár zijn we voor geschapen. Dáár is de verlossing van de Here Jezus voor bedoeld. Dáár wil de Heilige Geest ons brengen. 
Ook komende weken komen er weer boeiende onderwerpen aan: is Allah dezelfde als de HEER? Doet God iets aan het kwaad in de wereld? Laatste avond voor de Kerst kiezen we voor een iets andere invulling.
 
Sabbat Sabbat
Zondag 14 oktober vond de jeugddienst in Beekbergen plaats over ‘de sabbat’. Mooi om samen met de jongeren voor te bereiden. Een aantal weken hebben we er intensief met elkaar over gelezen in de Bijbel en over door gesproken. Al die lijnen kwamen samen in de dienst. Dank voor jullie inzet! Dat smaakt naar meer!
Na de herfstvakantie gaan de catechisaties weer verder: 29 en 30 oktober. In de week van dankdag is er geen catechisatie. Dus maandag 5 en dinsdag 6 november niet. Daarna pakken we de draad weer op vanaf maandag 12 en dinsdag 13 november. Tot dan!
 
Rustdag Rustdag
De catechisaties zijn weer begonnen. Mooi om elkaar weer te ontmoeten. Oude gezichten, maar ook jongeren die voor het eerst komen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de jeugddienst van zondagochtend 14 oktober die in Beekbergen wordt gehouden. We bespreken met elkaar het vierde gebod: de rustdag. Wat heeft dit gebod in onze tijd aan ons te zeggen? Heel veel, blijkt wel. Iedere keer hebben we levendige discussies over allerlei vragen die leven: mag je uit eten op zondag? Werken? Of naar de sportschool? Wat is eigenlijk ‘rusten’? Intussen lezen we erover in het Oude en Nieuwe Testament en zoeken we naar Gods bedoeling met het gebod. Er blijkt best veel over de sabbat in de Bijbel te staan! 
Als iemand tot nu toe nog vergeten is om naar de catechisatie te komen: geen probleem je mag nog zo aanschuiven. Voor de zekerheid nog een keer de tijden:
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie
Bij de doop heeft God Zijn ja-woord aan jou gegeven. Ja, Hij wil jouw God zijn. Heb jij je ja-woord ook al aan Hem gegeven? Dat doe je bij de openbare geloofsbelijdenis. Om je daarop voor te bereiden is de belijdeniscatechisatie. In een veilige en open sfeer kunnen vragen en verlangens, vertrouwen en twijfel met elkaar gedeeld worden, terwijl we met elkaar we de kernpunten van het geloof bespreken. Ook als je niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, maar wel serieus met het geloof bezig bent, ben je van harte welkom. Vaak wordt gaandeweg het seizoen vanzelf duidelijker voor je of je aan belijdenis toe bent of (nog) niet. Daar is alle ruimte voor. Intussen steek je toch heel wat op en krijgt het vlammetje van het geloof vaak weer nieuwe brandstof. Een geschikte avond en tijdstip wordt altijd in overleg gevonden. 
Als je interesse hebt in belijdeniscatechisatie of daar eens onder vier ogen over wil praten, neem dan graag contact op met mij op. 
Ds. Adriaan Theunisse (; 055 8436988)
 
Welkom op catechisatie! Welkom op catechisatie!
Welkom op de catechisatie! Jezus zegt: God leren kennen kun je vergelijken met het kopen van een dure parel. Het kost wat, maar je krijgt het allermooiste wat er is!
Op catechisatie gaan we met jongeren van 12 jaar en ouder op zoek naar die allermooiste parel. We leren over het geloof in God. Natuurlijk, het kost je elke week een uurtje, maar het (beter) leren kennen van de Here en het leven met Hem is dan ook het allermooiste en allerbelangrijkste dat er is. We zoeken deze parel door samen te praten, samen te bidden, samen in de Bijbel te lezen. Al jullie vragen mogen gesteld worden, samen zoeken we naar woorden en antwoorden. 
Maandag 17 en dinsdag 18 september gaan we weer beginnen. Elke week komen we bij elkaar in de kelder van het Hoogepad (Papenberg 5).
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur.
Als de dag je niet goed past, schuif dan gerust aan bij de groep op de andere dag. Bij vragen of onduidelijkheden: neem graag even contact met mij op.