Een einde of een begin? Een einde of een begin?
De laatste Ad Fontes die wij hadden was op de bewuste zondag 15 maart waarop de coronacrisis zijn intrede deed in onze Nederlandse samenleving.
Begin april kwam Adriaan met het idee om onze nabesprekingen te linken aan de Focus diensten aangezien we niet meer bij elkaar konden komen voor de brondiensten met nabespreking. Zo gezegd zo gedaan, we hebben nu 3x na de Focusdiensten een gesprek gehad over het onderwerp wat er in de dienst behandeld werd. We hebben erg mooie gesprekken gehad.
De laatste keer hebben we het gehad over hoe onze medemens aan ons kan zien dat wij een aanbevelingsbrief zijn van God, best een lastige vraag! Daarnaast hebben we ook nagedacht over wat wij zouden schrijven als wij een aanbevelingsbrief juist over God zouden schrijven. Hier kwamen mooie dingen uit als de natuur (de Schepping zoals wij christenen dat noemen 😉 ) wat eigenlijk een op zichzelf staande aanbevelingsbrief is. Kijk eens om je heen, zie alles wat groeit en bloeit zonder dat wij ons daar druk over hoeven maken. Toch best gaaf dat God zo iets moois voor ons heeft gemaakt 😉
Deze gesprekken hebben wij als erg fijn ervaren, en dit smaakte naar meer! Daarom hebben we besloten om na de zomer, als jongerenkring, zelf verder te gaan. We gaan ook het focusboekje gebruiken, en hopen dat ook deze nieuwe vorm ons op mooie gesprekken zal brengen.
 
De stem van Jezus De stem van Jezus
Op 10 mei stond de morgendienst in het teken van de stem van Jezus. Na afloop ontmoetten we elkaar digitaal. Eerst even bij praten en ons verlangen uitspreken om weer bij elkaar te kunnen komen. Tijdens het gesprek hoorden we het goede nieuws dat Olivier de dag ervoor was geboren, broertje van Sophie en zoon van Yvonne (van de oppas) en Gijsbert (van Benjamin en onze jeugddiaken).
Met behulp van het extra materiaal van IZB op hun website spraken we over de vragen “Is er nog ruimte voor God om tot je te spreken?” en “Hoe zou je deze crisis kunnen gebruiken om je geloofsleven door God te laten vernieuwen?”
Ter afsluiting hebben we afgesproken om de whatsapp groep te gebruiken om regelmatig een dankpunt of een ervaren zegen met elkaar te delen: “10.000 redenen tot dankbaarheid.”
 
Emmaüsgangers Emmaüsgangers
Op 19 april stond de morgendienst in het teken van de verborgen aanwezigheid van Jezus. Na afloop ontmoetten we elkaar digitaal. Fijn om elkaar weer eens als groep te zien en te spreken en bij te praten over hoe we deze periode van isolatie en betrokkenheid ervaren.
We vertaalden de verwachtingen van de Emmaüs-gangers naar onszelf. Begrijpen wij de teksten uit de bijbel voldoende? Hebben we ons de teksten echt eigen gemaakt? Is de bijbel de basis van onze verwachtingen en ons verlangen?
Bijzonder om door te praten of Jezus teleurgesteld zou zijn in de Emmaüsgangers. Of zou hij de reacties van de vrouwen, van de leerlingen, van Thomas, van de Emmaüsgangers verwacht hebben? En was dit een kans om, als een trouwe geduldige leraar, nog een keer de goede boodschap te vertellen.
We stelden onszelf de vraag of wij Jezus zullen herkennen als Hij wederkomt?
Mooie vragen en persoonlijke antwoorden in een digitale wereld. Goed om zo bij elkaar te zijn.
We hebben afgesproken om als “kring” bij elkaar te blijven komen na afloop van de Focus-diensten.

Iliana sloot af met het avondgebed van Luther:

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
 
Orgaandonatie Orgaandonatie
15 maart was een spannende dag, We zouden het gaan hebben over orgaandonatie, maar de eredienst van die zondagmorgen werd door velen al thuis meegevierd via kerkdienstgemist.nl. Het leek nog net verantwoord om samen te eten in Het Hoogepad, en Nienke had al gekookt, dus zaten we met een groepje in de hal naast de keuken. Frans was erg druk met bellen en wat bleek: de kerk bleef gesloten tijdens de Brondienst en het strenge advies was om niet in groepen bij elkaar te zijn. Na het lekkere eten hebben we snel opgeruimd en zijn naar huis gegaan of met een vriendin mee, om vanuit huis de brondienst bij te wonen. We hadden nog niet nagedacht over video-conferences, dus het gesprek over orgaandonatie houden we tegoed.
 
Filemon Filemon
Op 19 januari ging het over de brief aan Filemon. Deze brief is geschreven door Paulus aan Filemon. Filemon had een slaaf Onesimus en die was weg-gelopen. Onesimus komt door Paulus tot geloof. Paulus schrijft een brief aan Filemon om Onesimus weer terug te nemen. Als een slaaf ging Onesimus bij je weg, als een broer in de Heer krijg je hem terug. Paulus vraagt van Filemon heel veel: vertrouwen, nederigheid en geloof. Paulus brengt Onesimus en Filemon weer bij elkaar door de kracht van het Evangelie.
Het evangelie wil ook zichtbaar worden in onze relaties. Soms moeten we net als Onesimus of Filemon moeilijke stappen zetten naar elkaar toe om contact weer op te bouwen. Laat niet je ego op de troon zitten en zichtbaar worden in relaties maar Christus. Het was een mooie heldere preek die goed te volgen was.
In de nabespreking hadden we het over slavernij en over verslaving. Wat is voor ons een verslaving en welke plaats heeft dat in onze levens. Daarnaast bespraken we hoe het Evangelie zichtbaar te maken in relaties.
Het was een mooie avond waarin we het net iets anders deden dan anders, we waren bij iemand thuis en hadden meer een soort kringgesprek. Mooi om zo met elkaar te praten en te delen.
 
Jona Jona
De avond van 15 december stond in het teken van "een deurwaarder die graag komt ontruimen, maar chagrijnig wordt als de schuld op het laatste nippertje toch voldaan wordt". In de Brondienst hoorden we hoe Jona precies het tegenovergestelde deed van wat God hem opdroeg. En toen hij de opdracht wel vervulde dat op een minimale manier deed. En meer op zichzelf gericht was dan op de inwoners van Ninevé. Afsluitend mochten we in de Brondienst nadenken over de Profeet met een grotere geest dan Jona. Jezus is er joden en heidenen, is gekomen om zelf het oordeel te dragen, roept ons op om te getuigen in het Ninevé van onze tijd. Tijdens Ad Fontes spraken we onze dankbaarheid uit dat we niet één kans, niet twee, maar oneindig veel kansen krijgen. En onze bewondering dat Jezus er niet alleen voor ons is, maar ook voor onze vijanden. We spraken over onze opdracht om de goede boodschap te brengen. We zagen dat Jona weliswaar een "slechte" profeet was, maar dat door hem toch mensen tot bekering kwamen. En zijn kernbelijdenis vinden we in hoofdstuk 4 vers 2 "Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid". Met het open einde van dit mooie boek, mogen wij net als Jona onze weg gaan, met vallen en opstaan, gericht op het geluk van onze medemens, in vertrouwen op God.
 
Hanna Hanna
Op 24 november stond de brondienst in het teken van Hanna. We zijn bij Hanna uitgekomen, omdat we een test hebben gedaan en de test heet: OP WIE UIT DE BIJBEL LIJK JIJ? Door het beantwoorden van vragen kwam er een bijbelse karakter uit. Je was Petrus, Abraham, Daniël, Mirjam, Febe, Hanna, Esther, Maria, Ruth, Jozua, Paulus of David. Bij elke persoon wordt aangegeven wat hun belangrijkste karaktereigenschap is. In onze groep kwamen de meesten uit op Hanna.
We lazen uit 1 Samuël 1 1:1-20 en 1 Samuël 2 18:21. Over deze twee bijbelteksten ging de preek. De dominee had 3 punten uitgelicht over Hanna: dat ze huilt, roept tot God en dat ze zich aan haar woord houdt.
HANNA HUILT Hanna huilt omdat ze haar man met nog een vrouw moet delen. In die tijd was dat normaal, alleen Hanna mocht de ander vrouw niet. Ze was niet belangrijk voor haar man waardoor ze zich eenzaam voelde. Ook was Hanna eenzaam omdat ze geen kinderen kon krijgen en de andere vrouw wel. De andere vrouw heet Peninna en zij kon niet goed met Hanna overweg. Peninna kreeg wel kinderen en peste Hanna erg.
HANNA ROEPT TOT GOD Hanna is er kapot van en stelt haar vertrouwen op de Heer. Ze blijft tot God bidden in de hoop dat God haar gebed verhoort.
HANNA HOUDT HAAR WOORD God verhoort het gebed van Hanna. Ze raakt in verwachting van een jongen. Hanna noemt het jongetje Samuël, precies zoals God dat tegen Hanna heeft gezegd. Samuël zal een belangrijke jongen worden als hij later groot is.
Tijdens Ad Fontes hebben we gesproken over hoe we op Hanna lijken en wat we van haar kunnen leren. En hoe grote gebeurtenissen als David, Salomo en de bouw van de tempel beginnen met een eenvoudige vrouw. Net zoals eeuwen later ook met Maria.
 
Abraham Abraham
Zondag 4 november hadden Diego en Adriaan (en Martine) voor ons een heerlijke maaltijd gemaakt met bietensalade, aardappelparten uit de oven en hamburgers. Na het nuttigen van de maaltijd gingen we naar de kerk voor alweer de 3e Brondienst.
Net als in de 2e brondienst ging het over Abraham. Deze keer stond het gedeelte centraal waarin Abraham gevraagd wordt Izak te offeren. Het thema van de dienst was dan ook: "Geloof, als het getest wordt". In de preek en de bespreking na afloop werd nagedacht over deze voor ons gevoel toch vreemde geschiedenis. Geloof vraagt soms dingen van ons die we niet verwachten. Ondanks dat we het soms niet begrijpen vraagt God van ons dat we hem gehoorzamen en hem op de eerste plek zetten. We mogen erop vertrouwen dat als we op God vertrouwen de Here zal voorzien. En dat als God ons op de proef stelt, Hij bij ons is en met ons meegaat.
In de bespreking hebben we stilgestaan bij hoe wij naar deze geschiedenis kijken en op welke manier God ons soms op een weg zet waarvan we niet van te voren weten hoe het af zal lopen. Het was een goede avond.
De volgende brondienst is DV zondag 24 november. Tot dan? Gijsbert van Duijvenboden.
 
Abraham Abraham
Op zondag 6 oktober was de 2e brondienst. We waren met een grote groep en hebben samen een pasta gegeten. Dit moest nog in de oven, maar de koks kwamen erachter dat die niet in het Hogepad aanwezig was. Dus moest het eten ingepakt worden in aluminiumfolie en handdoeken. Gelukkig was het eten nog warm bij aankomst en hebben we met elkaar een goede maaltijd gehad. Ook hadden we een heerlijk toetje van chocola en fudge. In de dienst werd er verder ingegaan op de geschiedenis van Abraham. Daarbij lag de focus op ‘het geloof en je dagelijks leven’. Tijdens de nabespreking drong het besef pas door hoe verwonderlijk het eigenlijk was, dat Abraham alles achter liet en op reis ging omdat God hem dat geboden had. Zouden wij dat ook kunnen? Zouden wij alles en iedereen achter kunnen laten van ons ‘fijne leventje’ hier in Nederland? Abraham deed het wel, zo sterk was zijn geloof! Hier kunnen wij een voorbeeld aan nemen.
Ook hebben we met elkaar het offeren besproken. Abraham bouwde altaren en bracht offers aan God. Wij hoeven in onze tijd niet meer letterlijk te offeren. Offeren betekent letterlijk: iets aanbieden aan God. Wat kunnen wij aanbieden aan God? Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan geld. Zo kan je bijvoorbeeld je talenten, tijd of energie offeren aan God. Dit hebben we besproken door dit aan elkaar te vragen tijdens de preekbespreking.
Ten slotte zijn we allemaal, net zoals Abraham, op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Vergeet daarbij nooit je eindbestemming, wees bereid om offers te brengen. Zeker de dingen die je van de eindbestemming afhouden. Maar onthoudt: God reist met je mee!
 
Geloven Geloven
Na de gezellige startzaterdag van een dag ervoor, begon ook Ad Fontes weer. Met z’n tienen aten we een veganistisch gerecht met rijst en als toetje vla. In de kerk hadden we het over het geloof. Dit onderwerp was aangedragen door iemand uit de groep en Adriaan had ervoor gekozen om het dan over Abraham te hebben, als ‘de vader van het geloof’ zoals hij wel genoemd wordt. We lazen uit Genesis 12 vers 1-9 over Abraham en uit Lukas 5 vers 27-32 over Levi die geroepen werd door de Here Jezus. In de nabespreking hadden we het over wanneer en hoe wij ons gelovig of geroepen voelen, maar ook over dat we het wel eens lastig vinden als anderen vragen naar ons geloof. Hoe identificeren we op zo’n moment de roep van God?

Zo kwamen we erachter dat we ons eigenlijk allemaal geroepen weten bij God, maar ook dat sommigen extra werden verwonderd over het geloof op vakantie, bijvoorbeeld in de natuur, maar ook door de stilte en het tot rust (kunnen) komen. Aan het einde hebben we een lied gezongen wat heel goed past bij dit gevoel.
Anderen zijn er zich juist extra bewust van in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als er ritme en structuur is om bijvoorbeeld elke dag met Bijbellezen te beginnen. Ook hadden we het erover dat we graag getuigen van ons geloof tegenover anderen, maar dat het soms ook heel ingewikkeld kan zijn als iemand maar door blijft vragen en niet oprecht geïnteresseerd lijkt te zijn, maar alleen maar een weerwoord heeft in negatieve zin op dat wat jij zegt. Dan is het toch erg lastig, en worden we soms ontmoedigd.
Als afsluiter hebben we het lied ‘ik verlang naar Jezus’ gezongen, waarin we de Here loofden en waarin het gevoel van ontzag en verwondering over God werd onderstreept. ‘Heer U bent eindeloos mooi, U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit, Heer, U bent oneindig mooi’.
 
Van start Van start
De eerste avond van Ad Fontes is op zondagavond 15 september. Wie kookt en wat het thema is, is nog een verrassing. Eén ding is al wel bekend: de sfeer. Die is goed!
Vanaf 17.30 uur starten we met een gezamenlijke maaltijd. Daarna gaan we naar de kerk voor een korte Brondienst. Met een kop koffie of thee en een lekkere koek praten we met elkaar door over de dienst en over ons dagelijks leven. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af met een lied.
Jongeren vanaf 18 jaar zijn van harte welkom!
 
Job Job
28 april was er weer een Ad Fontes avond. Na een lekkere pasta en gezellige maaltijd gingen we naar de kerk. De persoon waar het deze avond over ging was Job. Aan de hand van een bloemlezing van het Bijbelboek vertelde de dominee over Job, zijn lijden, zijn vrienden en God. Ondanks zijn ellende laat Job God niet los. Hieruit kunnen wij leren om vol te houden ook als ons beeld van God en de werkelijkheid soms niet lijkt te kloppen.
Ook kunnen wij van de vrienden leren hoe om te gaan met het lijden van hun vriend. Ze zijn een positief en negatief voorbeeld van hoe wij ermee om kunnen lijden van mensen om hun heen en kunnen leren van hun fouten. Na de dienst hebben we nog een goede bespreking gehad over het thema, waarin we ook onze ervaringen en geleerde lessen hebben kunnen delen. Het was de laatste avond van het seizoen.
 
Esther Esther
17 maart was er weer Ad Fontes. Na een gezellige maaltijd samen gingen we naar de kerk. Een bijzonder boek en een bijzonder persoon deze keer: Ester. We werden gewezen op het grotere Bijbels verband van dit boek en de actuele verbanden die nog steeds gelegd kunnen worden. Ook kregen we drie lessen mee die we kunnen trekken uit de houding van zowel Mordechai als Ester. Na de dienst hebben we hier gezamenlijk over nagepraat, met als eindvraag wat wij in de opvolgende week meenamen vanuit het boekje Ester. Hierbij lag voor de een de focus op de unieke positie die we kunnen hebben in bepaalde situaties en voor de ander lag de focus meer op het stellen van je eigen grenzen en het weigeren te buigen voor 'Haman'. Het was een fijne, leerzame avond. Tijdens de volgende Ad Fontes en brondienst zullen we stilstaan bij Job.
 
Paulus Paulus
In de serie over “dienende mensen” in de Bijbel, was de brondienst op 17 febr. gewijd aan Paulus. Zoals bekend zijn de brondiensten de basis voor het nagesprek bij Ad Fontes. In de preek stond ds. Theunisse vooral stil bij de ingrijpende ommekeer van Paulus: van vervolger van christenen naar volgeling van Christus. Deze ommekeer ging niet zonder slag of stoot: God zet Paulus letterlijk stil en maakt hem letterlijk duidelijk dat hij het verkeerd ziet! Gevolg: drie dagen blindheid, drie dagen van vasten en gebed, waarna Ananias de opdracht van God krijgt om Paulus ‘de ogen te openen’. Indrukwekkend is vooral de overtuiging en de gedrevenheid van Paulus in zijn ‘nieuwe missie’ om het evangelie te verkondigen. Nog steeds zien we de kracht van het evangelie, vaak tegen de verdrukking in, en ontstaan nieuwe gemeentes/kerken in Afrika en Azië, maar ook in Nederland. We hebben afgesloten met lied 766 uit Opwekking: “Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw Geest, ons met zijn kracht bekleden.” Tijdens de volgende Ad Fontes en brondienst op 17 maart a.s. zullen we stilstaan bij Esther.
 
Maria Maria
Afgelopen Ad Fontes gingen we het hebben over Maria. Nadat we lekker gegeten hadden van de bami, gemaakt door Adriaan, gingen we naar de kerk. Een interessante dienst over Maria. En over de positie van Maria in de katholieke kerk. Na de dienst gingen we naar Het Hoogepad waar we met een grote groep jongeren spraken over dit thema. Het was een mooi en open gesprek over de vragen die er speelden rondom Maria en haar positie in de katholieke kerk. Over de dogma’s en waar die eventueel vandaan komen. Ook spraken we over dat het leven van Maria niet altijd makkelijk is geweest. Als je alle bijzondere verhalen op een rij zet waar Maria en Jezus samen waren, was Jezus soms heel scherp naar Maria. Wij kijken daar nu op een afstand naar en zien dat dit nodig was om haar los te krijgen van de biologische band die ze met Jezus had. Maar als je je inleeft in Maria voel je dat dit pijn gedaan heeft. Zeker ook met de kruisiging van haar eigen Zoon. Daarnaast hadden we het over de plaats van Maria in onze levens en in onze gemeente. Wat kunnen wij leren van Maria. Het was een hele leerzame en interessante avond.
 
Ruth Ruth
Afgelopen zondag ging het bij Ad Fontes over Ruth. Nadat we samen heerlijk hadden gegeten van de maaltijd die Olga gemaakt had, gingen we naar de kerk. De preek ging over Ruth die haar schoonmoeder en het land van haar schoonmoeder diende. Hoe de Heer Ruth zegende in al haar verdriet en eenzaamheid. Doordat ze trouw bleef aan haar schoonmoeder, maar vooral trouw aan God, kreeg ze op wonderlijke wijze een relatie met Boaz. Met wie ze trouwde en gezegend werd met de komst van een zoon Obed. Door de komst van deze zoon kon ook Naomi weer genieten. Door alle ellende van het verlies van twee zonen en haar man was Naomi verbitterd. Boaz liet haar weer stralen. Na de dienst hebben we hier met elkaar over gesproken. Mooi om te zien hoe gesprekken soms lopen. We hadden het over dit Bijbelverhaal, maar ook over sterven en hoe we daar naar keken. Het was een hele mooie eerlijke en open avond. Ik kijk uit naar de volgende keer waarin we het gaan hebben over Samuël.
 
Dag aan dag leven in Gods nabijheid Dag aan dag leven in Gods nabijheid
Op zondag 16 sept. was de eerste avond van Ad Fontes in dit nieuwe seizoen: kun je je een mooiere afronding van het startweekend voorstellen dan samen eten, samen naar de brondienst en tot slot samen stilstaan bij het thema?
De brondienst stond in het teken van Kronieken, waarin God aan Salomo vraagt wat hij wil ontvangen en Salomo kiest voor wijsheid. We mochten nadenken over onze dromen en hoe wij zouden antwoorden op Gods’ vraag.
We mochten ook nadenken over het gegeven dat God ons elke dag al het goede wil geven en dat Jezus ons hierin een belangrijke richting wijst: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; alle andere dingen zullen u worden toegeworpen”. Een zinvolle en gezellige avond! De volgende brondienst en Ad Fontes avond is op zondag 7 oktober. 
 
Start Ad Fontes Start Ad Fontes
Ad Fontes gaat weer van start! Vorig jaar is het seizoen positief afgesloten, waardoor we dit jaar dezelfde opzet willen gebruiken. Wil je graag een bepaald thema aan bod laten komen? Laat het gerust weten aan Frans Hietbrink (franshietbrink@hetnet.nl) of Adriaan Theunisse (awjtheunisse@kliksafe.nl). De brondiensten en Ad Fontes avonden zijn al gepland, dus als je erbij wilt zijn is het handig om alvast een plekje in je agenda te reserveren: 16 sept., 7 okt., 4 nov., 25 nov. en 16 dec.. Hopelijk tot snel.