Welkom! Welkom!

Welkom!
Dit is de website van de jongeren van de kerkelijke gemeentes van Beekbergen en Lieren. Op deze site vind je alles over de activiteiten die bij ons plaatsvinden. Er is elke zondagochtend in beide kerken kinderoppas en kindernevendienst, er zijn iedere maandagavond drie groepen catechisatie, er komen clubs iedere twee weken samen, er zijn jeugddiensten en in de herfstvakantie is het jaarlijkse Vakantiebijbelfeest. Bij al deze activiteiten kun jij bij zijn! Kijk rond, lees de verslagjes en kom een keer kijken en meedoen bij een activiteit! Je bent van harte welkom en we willen je graag ontmoeten! Heb je vragen, je kunt altijd contact opnemen met de jeugdouderling Fenny Verbeck ( Graag tot ziens!

 
Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook? Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook?

Het Paasproject dat de kinderen van de kindernevendienst de komende periode gaan volgen, neemt ons mee op de weg van de discipelen die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons. God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf. De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven. Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt… welke keuze maak jij? Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote rugzak.

 
Terugblik Italiaanse avond Terugblik Italiaanse avond

De Italiaanse avond voor de hulpreis naar Roemenië was een fantastische avond. De jongeren en de leiding hebben de handen uit de mouwen gestoken om er een top avond van te maken (doel 1 gehaald: teambuilding). We hebben geweldige reacties gekregen van de 31 gasten (doel 2 gehaald: bijdrage aan gemeentevorming). En dankzij hun gulle bijdragen hebben we ongeveer € 750 opgehaald (derde doel ook ruim gehaald). De komende periode gaan we langzaamaan ons op de reis voorbereiden, maar we hopen jullie nog te ontmoeten tijdens de High Tea op 26 mei en het Pannenkoekenrestaurant op 22 juni.

 
Oudijzeractie groot succes - wordt vervolgd Oudijzeractie groot succes - wordt vervolgd

U kan al uw elektronica en alle metalen bij ons kwijt. Alleen geen beeldbuizen als t.v., laptop en flatscreen en geen koelkasten en vriezers.
Ook accu’s van vervoermiddelen zijn van harte welkom.

Na 6 maanden heeft de actie al ongeveer € 3.000 opgebracht. Ons “sloopteam” is bezig geweest op een aantal locaties. Diverse gemeenteleden hebben materiaal gestort in de container. Al met al een zeer goedlopende actie. Laat het familie, vrienden, kennissen en vage kennissen weten dat we hun metaalafval op een milieuverantwoorde manier afvoeren en hiermee meteen onze kas spekken. Heeft u nog meer metaalafval en wilt u dat bij ons inleveren, dan kan dat bij Martin Bresser, Het Witte Veen 14. Daar staat een container op u te wachten.

Heeft u liever dat wij het bij u op komen halen, neem dan contact op via of neem contact op met Martin Bresser via 06 2312 8117.

Wilt u onze activiteiten in 2019 financieel ondersteunen? Dan bent u van harte uitgenodigd om geld over te maken naar IBAN NL46RABO0149521332 t.b.v. Diaconie N.H. gemeente inzake Jongerenreis 2019.