Welkom! Welkom!
Welkom!
Dit is de website van de jongeren van de kerkelijke gemeentes van Beekbergen en Lieren. Op deze site vind je alles over de activiteiten die bij ons plaatsvinden. Er is elke zondagochtend in beide kerken kinderoppas en kindernevendienst, er zijn iedere maandagavond drie groepen catechisatie, er komen clubs iedere twee weken samen, er zijn jeugddiensten en in de herfstvakantie is het jaarlijkse Vakantiebijbelfeest. Bij al deze activiteiten kun jij bij zijn! Kijk rond, lees de verslagjes en kom een keer kijken en meedoen bij een activiteit! Je bent van harte welkom en we willen je graag ontmoeten! Heb je vragen, je kunt altijd contact opnemen met de jeugdouderling Marc-Jan Zeeman ( Graag tot ziens!
 
Kindernevendienst 29 maart Kindernevendienst 29 maart
In de 40-dagentijd waarin we toeleven naar Pasen, staan we bij de kindernevendienst stil bij de vraag ‘Ken je mij’?

Vandaag, zondag 29 maart, staan we stil bij het thema ‘Hoe kijk jij naar mij’?

Het symbool van deze week is een doornenkroon. Geen prachtige kroon van goud versierd met edelstenen, maar verschrikkelijk stekelige takken in elkaar gevlochten tot een krans. Niet eervol voor een koning en zeker niet verdiend. Toch draagt Jezus die. Vandaag kijken we naar Hem als onze Koning, die alles voor ons overheeft.

In de bijlage vind je een bijbelverhaal, een korte toelichting, enkele vragen om te bespreken, liedjes om te zingen, een kleurplaat en enkele puzzels.
 
Oppassers gezocht Oppassers gezocht
Elke zondagmorgen is er voor de kleinsten uit de gemeente kinderoppas. Hier wordt gezellig gespeeld, muziek geluisterd, een bijbelverhaal gelezen en iets lekkers gedronken en gegeten. Om dit goed te kunnen organiseren zijn er oppassers nodig. We hebben natuurlijk al een groep vaste oppassers, maar zouden het fijn vinden om de groep nog iets uit te breiden, zodat de druk wat verdeeld wordt. Daarom zijn we op zoek naar extra oppassers. Natuurlijk is het fijn als je compleet in de poule mee wilt draaien, maar zou je een paar keer per jaar willen meedraaien, dan is dat ook al erg fijn! Iedereen is van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden; jong, oud, man of vrouw! Opgeven kan via Alvast bedankt, Yvonne van Duijvenboden
 
Kindernevendienst 22 maart Kindernevendienst 22 maart
In de 40-dagentijd waarin we toeleven naar Pasen, staan we bij de kindernevendienst stil bij de vraag ‘Ken je mij’?

Als iemand jou de vraag stelt ‘ken je mij’, wat zeg je dan? Misschien zeg je wel, ja ik ken jou. Want ik weet je naam en we praten met elkaar over dingen die we doen. Of ik weet wat je voor werk doet. Maar weet je dan alles van diegene? Nee hè. Er zijn nog een heleboel dingen die we niet weten van elkaar. Zo is het ook met God en ons; We leren over Hem door wat we horen, zien en lezen. Maar ook als we bidden tot Hem. Als we voor Hem zingen en luisteren naar Hem.

In het paasproject gaan we weer van alles ontdekken over God. Dan ontdekken we vast ook nieuwe dingen. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft verlost. Vandaag, zondag 22 maart, staan we stil bij het thema ‘Kies je voor mij’?

In de bijlage vind je een bijbelverhaal, een korte toelichting, enkele vragen om te bespreken, liedjes om te zingen, een kleurplaat en enkele puzzels.